Halvårsrapport 2015

Halvårsrapporten udkommer hvert år i august og beskriver, hvordan de første 6 måneder af året er gået for Energinet.

Hent rapport

Resumé

Den store begivenhed for Energinet og Danmark i det første halvår af 2015 var indvielsen af endnu en elforbindelse til Norge i samarbejde med den norske TSO, Statnett. Elforbindelsen, Skagerrak 4, er med til at sikre en effektiv integration af den danske vindkraft. Hele 43 % i gennemsnit dækkede vindkraft det danske elforbrug i det første halve år af 2015, hvilket bevidner om den vedvarende energis indtog i det danske energisystem samt den effektive grønne omstilling.

Flere internationale el-forbindelser

Halvårsrapporten fastlår, at flere elforbindelser til nabolandene er et vigtigt indsatsområde fremadrettet for Energinet for at kunne opfylde vores tre løfter til samfundet: høj forsyningssikkerhed, effektiv omstilling og sundt investeringsklima.

Energinet kigger også fremad i halvårsrapporten blandt andet med fokus på efteråret 2015, hvor projektet Markedsmodel 2.0’s konklusioner og anbefalinger til at fremtidssikre elmarkedet i takt med den grønne omstilling fremlægges. Markedsmodel 2.0 blev i gangsat i 2014 af Energinet og hele den danske elbranche.

Modtag besked, når der er nye publikationer