Energinets Langsigtede Udviklingsplan 2024

Energinets Langsigtede Udviklingsplan 2024 beskriver den strategiske retning for udviklingen af el-, gas- og brinttransmissionssystemerne i en tid, hvor energisystemet skal forvandles dramatisk. Planen skal lede frem til en vurdering af potentielle nye løsninger for at fremme integrationen af vedvarende energi, sikre høj forsyningssikkerhed, indfri samfundsøkonomiske potentialer mv.

Energinets langsigtede udviklingsplaner

Den Langsigtede Udviklingsplan 2024 udgør et helt centralt element i Energinets fremtidige investeringsgrundlag. Den indeholder et overblik over, hvor der kan være behov for udbygninger og forstærkninger – og hvilke projekter, Energinet planlægger at igangsætte de næste 20 år.

Den langsigtede udviklingsplan er organiseret i tre delrapporter for hhv. el, gas og brint; 1) behovsanalyse, 2) løsningskatalog, og 3) en fælles hovedrapport med de samlede anbefalinger og løsninger, som forventes udgivet i maj 2024.

 

Første del af den langsigtede udviklingsplan, behovsanalyserne, er udgivet

Her finder du første del af den langsigtede udviklingsplan, nemlig de tre behovsanalyser for hhv. el. gas og brint. De udgør et vigtigt fundament for drøftelser med Energinets interessenter om fremtidige udviklinger og løsninger i det samlede danske energisystem – en dialog, som kommer til at løbe over de første måneder i 2024. Ræk gerne ud til projektleder Christian Bendrup Faurholt på cbf@energinet.dk, hvis du vil høre mere.

Udviklingsplanen er baseret på Energistyrelsens analyseforudsætninger til Energinet fra 2022 (AF22).

Kontakt

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.