Langsigtede udviklingsplaner for gassystemet 2021

Grøn omstilling kræver udvikling og i sidste ende nytænkning af gassystemet, som vi kender det i dag. Målet er, at det danske gasforbrug senest i 2040 skal være 100% grønt. Samtidig skal både den stigende mængde biogas og gas fra Norge via Danmark til Polen transporteres gennem gassystemet de næste mange år. Hvordan sikrer vi, at vores fremtidige gassystem er gearet til den grønne omstilling samtidig med den fortsatte og nye interesse for at bruge gas i industrien?

Her på siden kan du få indsigt i de fremtidige udviklingsbehov for gassystemet og mulige løsninger på vejen frem mod et mere klimavenligt samfund i 2040. Du finder link til rapporterne nederst.

Hvorfor arbejder Energinet med langsigtede udviklingsplaner for vores gas- og elsystemer?

Energinets langsigtede udviklingsplaner
Allerede i 2030 skal vi danskere have reduceret 70 pct af vores CO2-udledninger. Det kræver fuld fart på den grønne omstilling af vores energisystemer. Der er behov for forandringer, forstærkninger og udbygninger af både vores gas- og elsystemer, hvis vores danske energisystem skal understøtte udviklingen hele vejen mod målet.

Herudover skal vi i Energinet løse vores kerneopgave, nemlig til enhver tid at sikre en sikker drift og høj forsyningssikkerhed i de eksisterende energisystemer. Samtidig er det essentielt med en tæt dialog på tværs af samfundet og interessenter.

Derfor arbejder vi med langsigtede udviklingsplaner for både gas- og elsystemerne, som har det til fælles, at de er baseret på Energistyrelsens analyseforudsætninger til Energinet fra 2020 (AF20). Analyseforudsætningerne giver et bud på udviklingen i forbrug og produktion for el og gas, der sikrer, at vi når i mål med vores politiske målsætninger. 

De langsigtede udviklingsplaner er splittet op i målrettede rapporter med hvert sit sigte. Nedenstående rapporter kortlægger udviklingsbehov og mulige løsninger. På det grundlag vil der være en tæt dialog med omverdenen, hvorefter den endelige Langsigtede Udviklingsplan (LUP) offentliggøres i 2022. 

Langsigtede udviklingsplaner for gassystemet

  • Behovsanalyse for gas: Danner grundlag for investeringsbeslutninger og efterfølgende arbejde med de løsninger, der skal sikre en høj forsyningssikkerhed i en grøn fremtid. Download rapport  
  • Løsningskatalog: Baseret på de definerede behov i behovsanalysen, giver løsningskataloget et eller flere bud på de fremtidige løsninger, der skal bringe os i mål med den grønne omstilling. Download rapport
  • Baggrundsmateriale for behovsanalysen. Download materiale  
 
Langsigtede udviklingsplaner for elsystemet
  • Behovsanalyse for el: Danner grundlag for investeringsbeslutninger og efterfølgende arbejde med de løsninger, der skal sikre en høj forsyningssikkerhed i en grøn fremtid. Download rapport
  • Løsningskatalog: Baseret på de definerede behov i behovsanalysen, giver løsningskataloget et eller flere bud på de fremtidige løsninger, der skal bringe os i mål med den grønne omstilling. Download rapport
  • Baggrundsmateriale for behovsanalysen. Download materiale
 

Se eller gense webinar om udviklingsbehov i el- og gasnettet frem mod 2040

Hør eksperter gennemgå de væsentligste konklusioner og budskaber i el- og gasrapporterne. Gå til webinar.

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.