Langsigtede perspektiver for el- og gassystemet

Rapporten beskriver to scenarier, to mulige udviklinger i energisystemet. Scenarierne afgrænser et udfaldsrum, som vil blive brugt til at undersøge potentielle behov for fremtidig udvikling af el- og gasnet i den grønne omstilling. Rapporten er første delrapport i Energinets langsigtede planlægning af el- og gasnet.

Udledninger af drivhusgas fra aktiviteter i Danmark skal inden 2030 være reduceret med 70 % i forhold til udledningen i 1990. For at nå dette klimamål forventes energisektoren alene at skulle reducere sit CO2-udslip med to tredjedele i forhold til i dag. 

For at nå målene i den grønne omstilling skal hastigheden sættes op. Men ikke nok med, at hastigheden skal sættes op, samtidig skal energisektoren og herunder Energinet være i stand til at planlægge langsigtet, selvom udviklingen i energiens forbrugsformer og produktionsteknologier på mange punkter er præget af høj uforudsigelighed. 

Hvor skal elnettet forstærkes som følge af mere havvind eller solceller på land? Hvordan vil brint og Power-to-X udvikle sig i Danmark? Hvordan skal biogas anvendes i fremtiden, og hvilke konsekvenser har det for gasnettet?

Den løbende besvarelse af blandt andre de nævnte spørgsmål - og dermed den langsigtede planlægning - foregår i et udstrakt samarbejde med interessenter. Samarbejdet skal øge kvaliteten af løsningerne på nettenes fremtidige udviklingsbehov i den grønne omstilling, ligesom samarbejdet skal bidrage til øget åbenhed og ejerskab. 

to scenarier  

Det blå og det gule scenarium: I delrapporten om de langsigtede perspektiver beskrives for en række parametre på såvel forbrugs- som produktionssiden, hvordan energisystemet vil se ud i 2030 og 2040. Udfaldsrummet for udviklingen beskrives med to sandsynlige scenarier, hvor havvind via statslige udbud spiller hovedrollen i det ene scenarium, mens landbaseret vedvarende energi og især solcelleanlæg er den mest markante faktor i det andet scenarium.  

Langsigtet planlægning

Energinets langsigtede planlægning foregår i tre faser. 

1. fase kalder vi langsigtede perspektiver, og her undersøger vi sandsynlige scenarier for energisystemets langsigtede udvikling.

2. fase kalder vi behovsanalyse, og her analyserer vi væsentlige udviklingsbehov, som kan forudses ud fra Energistyrelsens analyseforudsætninger og andre mulige scenarier.

3. fase kalder vi løsninger, og her beskriver vi løsninger, som kan opfylde de fremskrevne udviklingsbehov.

De tre fasers delrapporter samles og danner baggrund for Energinets indstillinger til fremadrettede investeringer. 

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.