Markedsmodel 2.0

Energinet har i perioden 2014-2015 sammen med over 20 energiselskaber, forbrugerorganisationer, myndigheder mv. arbejdet med at analysere aktuelle og kommende udfordringer og de løsninger, der kan fremtidssikre elmarkedet. Resultatet er 24 anbefalinger og initiativer.

Hent rapport

Fremtidssikring af elmarkedet

Velfungerende markeder med stærk konkurrence og høj fleksibilitet på både udbuds- og efterspørgselssiden er en forudsætning for at omstillingen af den danske energiforsyning kan ske på samfundsøkonomisk effektiv vis samtidig med den fortsat høj forsyningssikkerhed. Dette skal den nye markedsmodel være med til at sikre.

En ny  markedsmodel skal bidrag til et sundt investeringsklima i energisektoren og motivere til samspil og fleksibilitet på tværs af værdikæden.

Markedsmodellen – hvorfor er den udfordret?

Siden liberaliseringen af elmarkedet har markedsmodellen medvirket til at optimere anvendelsen af produktionsanlæg og sikret balancen mellem forbrug og produktion. Internationale markedsbaserede løsninger på tværs af grænserne har i stigende grand sikret en samlet optimering af energiressourcerne på regionalt og på sigt europæiske plan.

I takt med øgede mængder af vedvarende energi er markedsmodellen under pres, hvor især konventionelle producenter er udfordret. Der er således fare for, at der ikke i fremtiden vil være tilstrækkelig kapacitet i perioder med begrænset vedvarende energi til rådighed, som fx i vindstille perioder.