Miljørapport 2018

Energinet laver hvert år en miljørapport, der beskriver miljøpåvirkningen fra el- og kraftvarmeproduktionen i Danmark

Hent rapport

Energinet offentliggør hvert år den 1. maj en miljørapport, der redegør for udviklingen i den danske el- og kraftvarmeproduktion og de væsentligste miljøpåvirkninger herved i form af brændselsforbrug, produktion af restprodukter og emissioner til luften. Miljørapporten består dels af en statusopgørelse for 2017, dels af en prognose for de efterfølgende 10 år. Prognosen er baseret på analyseforudsætningerne for 2017, idet de nyeste analyseforudsætninger ikke var udgivet på tidspunktet for offentliggørelsen af Miljørapport 2018.

Metode- og datagrundlaget til miljørapporten er nærmere beskrevet i et selvstændigt dokument. Regnearket Baggrundsdata til Miljørapport 2018 indeholder derudover data til de anvendte figurer samt en oversigt over de væsentligste nøgletal tilbage til 2006.