Miljørapport 2020

Energinet Elsystemansvar redegør i overensstemmelse med Lov om elforsyning (LBK nr. 119 af 6. februar 2020) for de væsentligste miljøforhold fra dansk el- og kraftvarmeproduktion.

Hent rapport

De danske elproducenter slog i 2019 grøn rekord. En gennemsnitlig produceret kilowatt-time udledte 135 gr. CO2, og det er det laveste niveau nogensinde. Året før, i 2018, var tallet 194 gr. pr kWh.
Miljørapport 2020* indeholder de lovpligtige beskrivelser:

  • Statusopgørelse for miljøpåvirkninger fra dansk el og kraftvarme i 2019.
  • Prognose for 2020-2029 for elproduktion, brændselsforbrug og emissioner til luften.

Status for 2019 er baseret på miljødeklarationen for el 2019. Prognosen for årene frem til 2029 er baseret på modelberegninger foretaget i Energinet Elsystemansvars simuleringsværktøj, Sifre, som i detaljer simulerer det danske el- og varmesystem.
Data til modelberegninger stammer fra Energistyrelsens Analyseforudsætninger til Energinet 2019.

 

*Ny version offentliggjort pr. 15.6.2020 med korrektur af opgørelse over CO2-udledinger.