Miljøredegørelse 2022

Miljøredegørelsen beskriver brændselsfordelingen og de tilhørende miljøpåvirkninger ved forbruget af 1kWh el i Danmark for 2022, ud fra forskellige antagelser og formål, og forholder sig til miljøpåvirkningerne fra dansk el- og kraftvarmeproduktion samt elsektorens generelle udvikling.

Hent rapport

Energinet udgiver Miljøredegørelse 2022, som består af

  • National deklaration
  • Eldeklaration
  • Miljødeklaration
  • Miljøberetningen.

Mens henholdsvis national-, el- og miljødeklarationerne beskriver brændselsfordelingen og de tilhørende miljøpåvirkninger ved forbruget af 1kWh el i Danmark for 2022 ud fra forskellige antagelser og formål, beskriver Miljøberetningen brændselsfordeling og dertilhørende miljøpåvirkningerne ud fra dansk elproduktion.

Miljøberetningen forholder sig desuden til miljøpåvirkningerne fra dansk el- og kraftvarmeproduktion samt elsektorens generelle udvikling de kommende 10 år. Prognosen er baseret på data fra Energistyrelsens analyseforudsætninger 2022 (AF22). Energinet har opdateret modellen med nyere energipriser på baggrund af den seneste tids udvikling i markedet for bedre at ramme de kortsigtede tendenser, som ses i elsystemet.

National-, el- og miljødeklarationerne er alle revideret, og der sikres derfor en høj kvalitet af Energinets arbejde med deklarationerne. Denne rapport samt yderligere information og baggrundsdata til figurerne til miljøberetningen kan findes på vores side Eldeklaration.  

Miljøredegørelsen udgives årligt af Energinet 1. juni.

Kontakt angående fremskrivninger og miljøforhold generelt

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.