Nordic Grid Development Perspective 2023

Denne rapport giver et overblik over den forventede fremtid for det nordiske energisystem og er blandt andet relevant for aktører, interesseorganisationer og politiske beslutningstagere. Den udgives i samarbejde med de øvrige nordiske TSO’er.

Hent rapport

Hovedbudskaber fra rapporten

  • Det nordiske energisystem er velintegreret som følge af en lang historie med samarbejde på tværs af grænser for systemer, drift og markedsudvikling. Dette har været en kerne-forudsætning for det høje niveau af vedvarende produktion og vil fortsætte med at være sådan med et nordisk energisystem, som forventes at være kulfrit omkring 2035/2040.
  • Retningen mod et kulfrit system er blevet lagt ud, og de nordiske TSO’er er fokuserede på at gøre dette muligt, selvom det er komplekst og kræver nye løsninger og stigende samarbejde for at sikre ambitionen om et godt investeringsmiljø, stigende mængde vedvarende energi, stigende elektrificering og et fortsat højt niveau af forsyningssikkerhed.
  • Et stærkt og robust nordisk energisystem er vigtig for at muliggøre det rigtige tempo og udvikling af systemet, og for at sikre dette har vi brug for signifikante mængder af nye systeminvesteringer. At have et stærkt system både nationalt og på tværs af grænser muliggør fortsat udnyttelse af nationale konkurrencedygtige fordele i det nordiske system.
  • Den forventede høje vækst af strømforbrug sammen med en periodevis stigning af strømproduktion fra solceller og vindmøller fører til eskalerende behov for en hurtig udvikling af ny fleksibilitet inden for energisystemet, hvilket er bedre adresseret i samarbejde.
  • En signifikant højere andel af udstyr til strøm forbundet via effektelektronik præsenterer signifikante udfordringer til det fremtidige energisystem, men med en fælles udvikling og test af nye løsninger kan vi finde nye løsninger for det nordiske energisystem.

Kontakt

Modtag besked, når der er nye publikationer