Nye vinde til brint - PtX strategisk handlingsplan

Energinet har udarbejdet en handlingsplan for, hvordan Energinet kan understøtte PtX-udviklingen i Danmark i den kommende tid.

Hent rapport

Power-to-X (PtX) bliver et afgørende element i omstillingen væk fra fossile brændsler. I Energinets strategi, Nye Vinde, er PtX derfor fremhævet som et potentiale, der er særligt vigtigt at forløse. I løbet af 2019 har en række PtX-projekter i Danmark og udlandet da også sat skub i udviklingen.

Energinet har på den baggrund udarbejdet en handlingsplan for, hvordan Energinet kan understøtte PtX-udviklingen i Danmark i den kommende tid. PtX-handlingsplanen peger på fire grundlæggende indsatsområder, som Energinet vil fokusere på: Indfødningszoner, brint-infrastruktur, distribueret PtX og dokumentation for den grønne værdi. 

Læs mere om PtX og de fire indsatsområder i handlingsplanen.