REDEGØRELSE FOR ELFORSYNINGSSIKKERHED 2022

Energinet har sendt sin anbefaling for fremtidens elforsyningssikkerhed til klima-, energi- og forsyningsministeren. Energinet anbefaler, at elsystemet planlægges efter, at en elforbruger årligt i gennemsnit kan være uden el i 38 minutter i 2032. Sammen med planlægningsmålet anbefaler Energinet, at nye tiltag undersøges og udvikles med henblik på at imødegå de effektudfordringer, der kan forudses på længere sigt.

Hent rapport

Energinet skal ifølge Elforsyningsloven årligt udarbejde en redegørelse om elforsyningssikkerhed med en anbefaling om niveauet for forsyningssikkerheden ti år ud i fremtiden. Redegørelsen fokuserer således på den langsigtede udvikling frem mod og efter 2032. De aktuelle forsyningsspørgsmål adresseres ikke specifikt i redegørelsen, men håndteres i forbindelse med Energinets almindelige drift og overvågning.   

Planlægningsmålet for elforsyningssikkerheden i 2032 på 38 afbrudsminutter svarer til en leveringssikkerhed på 99,993 procent. Til sammenligning var der i 2021 omkring 20 minutters afbrud pr. elforbruger, hvilket svarer til gennemsnittet over de seneste ca. 10 år. 

Efter en offentlig høring er redegørelsen færdiggjort. De indkomne høringssvar er sammen med Energinets kommentarer nærmere beskrevet i et høringsnotat, som kan findes i menuen til højre. Energinet har nu sendt redegørelsen med sin anbefaling til klima-, energi- og forsyningsministeren, hvorefter ministeren skal fastsætte det endelige mål for elforsyningssikkerheden. Sammen med redegørelsen er der udarbejdet en Bilagsrapport med en uddybning af beregninger og forudsætninger i forbindelse med fremskrivninger af effekttilstrækkelighed og et metodenotat om beregningsmæssige metoder. Desuden indeholder Bilagsrapporten afbrudsstatistikken for 2021. 

Redegørelse med tilhørende Bilagsrapport samt høringsnotatet findes i menuen til højre.

Kontakt

Modtag besked, når der er nye publikationer