Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2016

Den danske forsyningssikkerhed for el er blandt de bedste i Europa. Læs om status og fremadrettede udfordringer her.

Hent rapport

RESUMÉ

Redegørelsen for elforsyningssikkerhed er Energinet.dk’s afrapportering til Energistyrelsen og indeholder en oversigt over de væsentligste aktiviteter, udfordringer og udviklinger for elforsyningssikkerhed i Danmark.

Den danske elforsyningssikkerhed ligger i den europæiske top og har gjort det igennem mange år. Denne position skal i fremtiden fastholdes, da en pålidelig elforsyning blandet andet har stor økonomisk værdi for samfundet. Den høje forsyningssikkerhed skal fastholdes igennem nye virkemidler som fx fleksibilitet i elforbruget, tættere samarbejde i hele værdikæden og mere samarbede på tværs af landegrænser. I fremtiden skal der ligeledes reinvesteres i elinfrastrukturen – både distributions- og transmissionsnettet.

Kun få afbrudsminutter

Den høje elforsyningssikkerhed illustreres ved, at danske borgere og virksomheder i 2015 havde strøm i stikkontakten mere end 99,99 % af tiden. Der var blot 22 afbrudsminutter i gennemsnit per elforbruger.

En række initiativer var allerede ved rapportens publicering igangsat for at mindske risikoen for afbrud hos forbrugere heriblandt bestræbelser på at indkøbe en strategisk reserve i 2017 og 2018, efter EU afviste den reserve, der var forventet at skulle indføres i 2016. Udlandsforbindelsen til Tyskland over Kriegers Flak-vindmølleparken vil også være med til at nedsætte risikoen for afbrud.

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.