Dansk elforsyningssikkerhed fortsat i europæisk top

I 2016 havde danskerne fortsat en elforsyning i den absolutte europæiske top. Det fastslår Energinets årlige redegørelse for elforsyningssikkerhed, som netop er udkommet.

Hent rapport

RESUMÉ

Forbrugere af elektricitet i Danmark havde strøm i stikkontakten i 99,996 % af tiden, eller hvad der svarer til at en forbruger kun gennemsnitligt har oplevet 19 afbrudsminutter i 2016. Samtidigt er antallet af hændelser og nærved-hændelser med fejl i elsystemet på et stabilt og lavt niveau, selvom den danske elforsyning er under markant omstilling primært som følge af stigende mængder produktion fra vedvarende energikilder.

Nye veje til forsyningssikkerhed
En fortsat høj forsyningssikkerhed kræver håndtering af pludselige driftsforstyrrelser, tilstrækkelig elnet og elproduktionskapacitet. Pludselige driftsforstyrrelser og fejl i elnettet har i værste fald de mest vidtrækkende konsekvenser, mens manglen på elproduktion typisk vil have konsekvenser for et begrænset antal forbrugere.

I disse år forandres driften af elnettet primært som følge af stigende mængder vedvarende elproduktion og mere grænseoverskridende handel. Det indebærer, at nye tiltag til at fastholde den høje forsyningssikkerhed skal iværksættes. Derfor følger Energinet situationen tæt og gennemfører analyser i tæt samarbejde med sektoren både i Danmark, i Norden og i Europa.

Fastholdelse af den meget høje forsyningssikkerhed kan blive udfordret særligt i Østdanmark. Udfordringen i Østdanmark ses både generelt for hele landsdelen og specifikt i forhold til København, hvor en stigning i elforbruget og lukning af termiske kraftværker medfører behov for ny forsyningsstruktur. Generelt gælder for hele Østdanmark, at risikoen, for at udbuddet af el ikke kan møde efterspørgslen, stiger i den kommende periode.

Samarbejde skal spille stadigt større rolle
I den forbindelse er det Energinets vurdering, at det i lyset af den nyligt offentliggjorte sektor-undersøgelse fra Europa-Kommissionen om kapacitetsmekanismer ikke er muligt at løse udfordringen med udbud af en strategisk reserve, da det må forventes at Europa-Kommissionen vil dømme den i strid med EU-regler om statsstøtte.

Blandt andet på denne baggrund er det Energinets klare vurdering, at såvel markedsmæssigt som infrastrukturelt samarbejde på tværs af landegrænser samt et endnu bedre samarbejde i hele den nationale værdikæde fremover skal spille en stadigt større rolle i at fastholde den høje forsyningssikkerhed. Energinet forventer, at den danske forsyningssikkerhed fremadrettet også vil være blandt de højeste i Europa.

Søren Dupont, som er direktør for Elsystemansvar i Energinet, siger: "I et elsystem med stigende mængder vedvarende energi og handel over landegrænser kræver det, at TSO’erne har et øget fokus på koordinering af elmarkeder, elnet og udlandsforbindelser på tværs af grænser for effektivt at fastholde en høj forsyningssikkerhed".

Anders Pallesen Jensen, som er afdelingsleder i Forsyningssikkerhed under Elsystemansvar i Energinet, siger: "Elforsyningssikkerheden er fortsat meget høj i Danmark. Det er vi stolte over i Energinet, men vi er også opmærksomme på fremtidige udfordringer, som skal håndteres for at fastholde samme høje niveau af forsyningssikkerhed". 

Kontakt

Tiltag nu og fremover

• Understøtte omstillingen i elsystemet ved ud- og ombygninger af nettet.
• Etablering af ny forsyningsstruktur i København
• Bedre driftskoordinering og revisionsplanlægning af elnet og kraftværker (herunder samarbejde med nabo-TSO’er)
• Ens beregning af effekttilstrækkelighed og systemsikkerhed på tværs af grænser (herunder i regi af Nordic RSC)
• Undersøge muligheder for øget bidrag fra forbrugsfleksibilitet til at opretholde balance i nettet
• Udvikling af den fremtidige markedsmodel med udgangspunkt i energy-only-markedet og markederne for systemydelser

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.