Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2019

I 2018 var den danske elforsyningssikkerhed igen i europæisk topklasse med en leveringssikkerhed på 99,996 pct. Efter tilbagemeldinger fra elsektorens aktører offentliggør Energinet nu sin første anbefaling af det fremtidige niveau for elforsyningssikkerhed. Anbefalingen er en elforsyningssikkerhed i 2030 på 99,993 procent og fremgår af Energinets Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2019.

Hent rapport

En leveringssikkerhed på 99,993 procent leveringssikkerhed svarer til, at en elforbruger årligt i gennemsnit kan være uden el i 35 minutter i 2030. Heraf vil 7 minutter skyldes eltransmissionsnettet, som Energinet er ansvarlig for, og de resterende 28 minutter vil skyldes eldistributionsnettene.

Til sammenligning oplevede danske elforbrugere i 2018 i gennemsnit at være uden el i samlet set ca. 21,9 minutter.

 

Energinet har efter høringen, der blev afsluttet d. 27. september, valgt at fremhæve usikkerhederne i analyserne bag redegørelsen samt metoden til at imødegå effektudfordringerne på længere sigt. Ændringerne i forhold til det tidligere udkast til redegørelsen er nærmere beskrevet i høringsnotatet som kan findes i menuen til højre.

 

Energinet lægger også et notat ud sammen med redegørelsen omhandlende Energinets metode og antagelser til beregning af effekttilstrækkelighed. Notatet kan sammen med redegørelsen og høringsnotatet findes i menuen til højre.

 

Læs Energinets nyhed om offentliggørelse af Redegørelse for elforsyningssikkerhed.