Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2020

Energinet sender sin anbefaling for fremtidens elforsyningssikkerhed til klima-, energi- og forsyningsministeren. Anbefalingen er, at elforsyningssikkerheden i 2030 planlægges at være på mindst 99,993 procent. Igen i 2019 var den danske elforsyningssikkerhed i europæisk topklasse med en leveringssikkerhed på 99,996 procent.

Hent rapport

Energinet skal ifølge Elforsyningsloven årligt udarbejde en redegørelse om elforsyningssikkerhed med en anbefaling om niveauet for forsyningssikkerheden ti år ud i fremtiden. Energinet fastholder ambitionen og planlægningsmålet fra sidste års redegørelse med et planlægningsmål for elforsyningssikkerheden i 2030 på 99,993 procent leveringssikkerhed, hvilket svarer til, at en elforbruger årligt i gennemsnit kan være uden el i 35 minutter i 2030. Til sammenligning var der i 2019 ca. 20 minutters afbrud pr. elforbruger, hvilket svarer til gennemsnittet over de seneste 10 år.

Efter tilbagemeldinger fra elsektorens aktører understreger Energinet i Redegørelse for Elforsyningssikkerhed de effektudfordringer, der kan forudses på længere sigt. Ændringerne i forhold til høringsudkastet til redegørelsen fra september er sammen med Energinets kommentarer til de indkomne høringssvar nærmere beskrevet i et høringsnotat, som kan findes i menuen til højre. Energinet sender nu redegørelsen med sin anbefaling til klima-, energi- og forsyningsministeren, hvorefter ministeren skal fastsætte det endelige mål for elforsyningssikkerheden.  

Energinet lægger også et notat ud sammen med redegørelsen og høringsnotatet omhandlende Energinets metode og antagelser til beregning af effekttilstrækkelighed. Notatet kan sammen med redegørelsen og høringsnotatet findes i menuen til højre.