Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2023

Energinet har sendt sin anbefaling for fremtidens elforsyningssikkerhed til klima-, energi- og forsyningsministeren. Energinet anbefaler, at elsystemet planlægges efter, at en elforbruger årligt i gennemsnit kan være uden el i 36 minutter i 2033. Sammen med planlægningsmålet anbefaler Energinet, at nye tiltag undersøges og udvikles med henblik på at imødegå de udfordringer, der kan forudses på længere sigt.

Hent rapport

Energinet skal ifølge Elforsyningsloven årligt udarbejde en redegørelse om elforsyningssikkerhed med en anbefaling om niveauet for forsyningssikkerheden ti år ud i fremtiden. Redegørelsen fokuserer således på den langsigtede udvikling frem mod og med 2033.

Planlægningsmålet for elforsyningssikkerheden i 2033 på 36 afbrudsminutter svarer til en leveringssikkerhed på 99,99 procent. Til sammenligning var der i 2022 omkring 24 minutters afbrud pr. elforbruger, hvilket svarer til gennemsnittet over de seneste ca. 10 år.

Efter en offentlig høring er redegørelsen færdiggjort. De indkomne høringssvar er sammen med Energinets kommentarer nærmere beskrevet i et høringsnotat. Energinet har nu sendt redegørelsen med sin anbefaling til klima-, energi- og forsyningsministeren, hvorefter ministeren skal fastsætte det endelige mål for elforsyningssikkerheden. Sammen med redegørelsen er der udarbejdet en række bilagsrapporter med en uddybning af beregninger og forudsætninger i forbindelse med fremskrivninger af effekttilstrækkelighed og et metodenotat om beregningsmæssige metoder samt afbrudsstatistikken for 2022.

Redegørelsen, tilhørende bilagsrapporter samt høringsnotatet findes i menuen til højre.