Redegørelse for gasforsyningssikkerhed 2015

Redegørelsen for gasforsyningssikkerhed er Energinets afrapportering til Energistyrelsen og indeholder en oversigt over de væsentligste aktiviteter, udfordringer og udviklinger for gasforsyningssikkerhed i Danmark for 2015. Redegørelsen udkommer hvert år i december.

Hent rapport

Resumé 

Energinets vurdering i rapporten er, at gasforsyningssikkerheden i Danmark er robust over for både høj gasefterspørgsel og svigt i forsyningskæden. Danmarks gassystem er godt sikret mod den på længere sigt faldende produktion i Nordsøen. Det sker igennem en udvidelse af transportkapaciteten til og fra Tyskland, der også giver en tættere forbindelse til Europas gassystem, samt de to gaslagre Energinet ejer i Danmark.

Det forventes, at produktionen fra Nordsøen er i stand til at dække både Danmark og Sveriges forbrug frem til mindst 2020, men af markedsmæssige årsager skal Danmark både forsynes af gas fra Nordsøen og Tyskland.

Biogas får større rolle

Fremadrettet forventes det også, at biogas opgraderet til naturgaskvalitet får en større rolle i den danske forsyningssituation. Inden for få år kan 5 % af gassen i det danske gassystem være produceret på baggrund af biogas, hvis de forventede anlæggene realiseres af Energistyrelsen.

Ukrainsk-russisk konflikt kan give udfordringer

På europæisk plan kan gasforsyningssikkerheden stå overfor udfordringer, hvis situationen mellem Rusland og Ukraine eskalerer. Rusland er EU’s største leverandør af gas og selvom transitgassen stadig strømmer upåvirket igennem Ukraine, kan det få implikationer for den vesteuropæiske forsyningssikkerhed, hvis den anspændte politiske situation mellem de to lande udvikler sig.

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.