Redegørelse for gasforsyningssikkerhed 2020

Energinet skal redegøre for gasforsyningssikkerheden i Danmark, jf. bekendtgørelse om varetagelse af naturgas-forsyningssikkerheden. Redegørelse for gasforsyningssikkerhed er en afrapportering til Energistyrelsen, men indeholder også en oversigt over de væsentligste aktiviteter, udfordringer og udviklinger for gasforsyningssikkerhed i Danmark. Redegørelsen udkommer hvert år i december.

Hent rapport

Konklusioner i redegørelsen

Den første vinter uden gas fra Tyra-komplekset har ikke medført hændelser, som truede forsyningssikkerheden. De vigtigste årsager er den milde vinter 2019/2020 og at Energinet og markeds-aktørerne længe har forberedt sig på situationen. Total E&P Denmark har meddelt, at genåbningen af Tyra-komplekser udsættes til 2023. Der gælder fortsat samme vurdering for forsyningssituationen; at forsyningen kan opretholdes, så længe gasleverandørerne booker tilstrækkelig lager- og transportkapacitet til at forsyne de danske gasforbrugere.

Den reducerede gasforsyning fra Nordsøen og øgede import fra Tyskland førte til et prishop i den danske gaspris ift. den tyske gaspris, svarende til transportomkostningerne. Samtidigt har prisniveauet ligget på et historisk lavt niveau grundet en kombination af fyldte lagre efter sidste vinter og COVID-19, der medførte et overudbud af gas i Europa. Mod forventning har der været adgang til rigeligt gas og de høje gaspriser i Danmark udeblev.

Biogas tilført gassystemet forventes at udgøre over 20 % af det danske gasforbrug fra nettet ved udgangen af 2020. Biogas udgør således efterhånden en reel forsyningskilde til det danske gas-marked. Biogasanlæggenes størrelse og spredte placering ud i det meste af Danmark betyder, at udfald af enkelte anlæg ikke vil få konsekvenser for forsyningssikkerheden, da der er tale om få mængder, som skal erstattes.

Overordnede hovedbudskaber i redegørelsen: 

• Forsyningssikkerheden har været høj i det første år uden Tyra
• Frygten for høje gaspriser blev manet i jorden
• Udsving i gaskvaliteten har ikke skabt udfordringer for gasforbrugerne
• Biogas begynder at bidrage til forsyningssikkerheden
• Biogas og transitgas ændrer principperne for forsyningssikkerhed
• Energinet samarbejder om muligheder for brint i Danmark


Kontakt

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.