Redegørelse for gasforsyningssikkerhed 2023

Redegørelse for gasforsyningssikkerhed indeholder en oversigt over de væsentligste aktiviteter, udfordringer og udviklinger for gasforsyningssikkerhed i Danmark. Den udkommer hvert år og er samtidig en afrapportering til Energistyrelsen.

RESUME AF REDEGØRELSE FOR GASFORSYNINGSSIKKERHED 2023

Hvert år redegør Energinet for Danmarks gasforsyningssikkerhed. Formålet med redegørelsen er dels at rapportere til Energistyrelsen, dels at kommunikere vigtige budskaber til interessenter i gassektoren.

Redegørelsen beskriver gasforsyningssikkerhedssituationen det seneste år og forventningen til gasforsyningssikkerheden den kommende vinter. Der ses ikke længere ud i fremtiden. Redegørelsen er primært baseret på historiske data og analyser for fremtiden.

Den danske gasforsyningssikkerhed er tæt forbundet til forsyningssikkerheden i EU. Det vil sige, at i tilfælde af knaphed i gasforsyningen til EU vil der tilsvarende blive øget pres på forsyningen til Danmark.

Som konsekvens af krigen i Ukraine importeres der i EU markant mindre gas fra Rusland. For at erstatte reduceret import af gas fra Rusland leveres større mængder LNG (Liquified Natural Gas) til det europæiske marked. Med gaslagrene i kombination med LNG er vurderingen samlet set, at det europæiske marked står godt rustet til vinteren 2023/2024.

 

Gasmarkedet har for gasåret oktober 2022 til oktober 2023 været igennem en periode med høj lagerfyldning. Derudover har det forgangne gasår været præget af lavere priser sammenlignet med gasåret oktober 2021 til oktober 2022.

Lavere pris - højere biogasandel

Gasåret begyndte i oktober 2022 og løb 12 måneder frem. Gennemsnitsprisen på naturgas for hele gasåret var ca. 57 EUR/MWh, hvilket er lavere end sidste gasår, hvor prisen lå på 125 EUR/MWh. Den højeste gaspris var den 1. oktober 2022 på 168 EUR/MWh. Den laveste gaspris var den 3. juni 2023 på 24 EUR/MWh.

Biogas udgjorde i 2022 ca. 33 pct. af det danske gasforbrug, og andelen af biogas var ved udgangen af august 2023 øget til 39 pct. En højere andel af gasforbruget i Danmark kan altså dækkes af grøn gas, produceret i Danmark.

Gasrørledningen Baltic Pipe blev sat i drift i november 2022. Baltic Pipe, som forsyner Polen med norsk gas via Danmark, har en fuld kapacitet på 10 mia. kubikmeter gas om året, hvilket bidrager til erstatningen af den tidligere import af russisk gas. Dermed er Baltic Pipe et bidrag til dansk og europæisk gasforsyningssikkerhed.

Kontakt

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.