Strategisk Energiplanlægning i kommuner og regioner 2014

August 2014: Analyserne her bidrog i 2014 til den strategiske energiplanlægning i en række tværgående projekter i kommuner og regioner for at sikre en effektiv og bæredygtig omstilling af det danske energisystem

Hent rapport

Danske kommuner, regioner og lokale partnerskaber var i 2014 involveret i projekter om kommunal strategisk energiplanlægning

Målet var at sikre en bedre kommunal og regional koordinering, ressourceudnyttelse og prioritering af aktørernes indsats frem mod 2050.

Analyserne er bearbejdet og præsenteret i en række særskilte notater, der er målrettet til brug for de kommunale projekter om strategisk energiplanlægning, som du finder på siden her.