Energiscenarier for 2030

Oktober 2016: Energinets energiscenarier giver 4 alternative beskrivelser af den teknologiske udvikling, hastigheden og retningen for den grønne omstilling i energisystemet 2030.

Hent rapport

Verden er i konstant forandring, og når Energinet skal sikre udviklingen af det danske el- og gassystem, skal det ske ud fra en vurdering af sammensætningen i det europæiske energisystem.

Energinets scenarier præsenterer 4 mulige udfaldsrum for det europæiske energisystem i 2030 og tester potentielle game changers på baggrund af modelberegninger og analyseresultater for 2030.  

Scenarierne beskriver en udvikling inden for henholdsvis et svagt og et stærkt europæisk samarbejde samt en politisk udvikling, der er på sporet af 2050 klimamålsætning om et fossilt frit Europa og et spor med en nedtoning af 2050 klimamålsætningen. De 4 scenarier fremgår af figuren herunder.
 

  Energinets 4 scenarier for energisystemet 2030

Energiscenarierne sætter fokus på den usikkerhed, som præger vores forventning til fremtiden. Både i forhold til teknologisk udvikling, hastigheden og retningen i den grønne omstilling. 

Scenarierne supplerer således Energinets analyseforudsætninger med fire alternative beskrivelser af Energisystemet for 2030.