Batterier i husholdninger

Februar 2016: Notatet sammenfatter forskellige aktørers analyser af udviklingen inden for batteriteknologi og giver en række perspektiver ved global markedsudvikling.

Hent rapport

Der er en øget global efterspørgsel på batterier. Det giver en forventning om, at den teknologiske udvikling inden for flere batteriteknologier, særligt Li-ion-teknologien, går hastigt mod lavere omkostninger og længere levetider.

Overordnet set er der tale om flere sammenfaldende og delvist uafhængige efterspørgselseffekter i såvel i- som ulande. Tilsammen peger effekterne dog i retning af en markant øget global efterspørgsel på billigere og bedre batterier.

Notatet Batterier i husholdninger danner et overblik over de globale trends, der kan forventes at drive udviklingen inden for batteriteknologier og vurderer, hvilken indflydelse udviklingen kan få på det danske elsystem.

Screeningen er en del af Energinets analyse af udviklingsforløb for solceller og batterianlæg, som anvendes i Energinets planlægningsgrundlag.

Modtag besked, når der er nye publikationer