Anvendelse af gas i et bæredygtigt energisystem

Februar 2017: Analysen her peger på steder, hvor gassystemet synes at kunne tilbyde en række styrkepositioner, som kan være centrale i den grønne omstilling.

Hent rapport

Gas kan være et omkostningseffektivt alternativ til en elektrificering, når der tale om relativt energikrævende processer.

Gassens styrkepositioner består primært i, at den har en lavere pris end tilsvarende flydende brændstoffer.

Notatet her har analyseret på fire teknologispor, hvor gassystemet synes at kunne tilbyde en række styrkepositioner, som kan være centrale for omstillingen til vedvarende energi.

  • Gas til transport med fokus på biogas 
  • Gasmotordrevne varmepumper
  • Gassens rolle til spidslast-elkapacitet ved decentrale anlæg
  • Hybridkedler med kombination af varmepumpe og gaskedel

Motivationen for analysen er, at prisen på naturgas de seneste år har været faldende, og at en række teknologier som hybridanlæg (el- og gasvarmepumper) er faldet i pris de seneste år.