Hvor meget landvind er der plads til i Danmark?

Januar 2015: Notatet undersøger potentialet for udbygningen af landvind i Danmark og finder, at der er et samfundsøkonomisk potentiale for mindst 12 GW landvind i 2030.

Hent rapport

I Danmark forventes et samfundsøkonomisk potentiale for mindst 12 GW landvind, som er billigere end en tilsvarende elproduktion fra havvind i 2030.

Hvis bare halvdelen af potentialet for landvind realiseres, kan det spare samfundet for cirka 3 milliarder kroner om året i 2030 i forhold til en lignende udbygning med havvind.

Det skyldes blandt andet, at vindmøller på land er karakteriseret ved lavere omkostninger end havvindmøller på både etablering og vedli-geholdelse.

Analysen giver således et bud på de samlede samfundsøkonomiske eksternaliteter forbundet med opførelsen af landvindmøller. Det bud anvendes herefter til en estimering af potentialet for landvind i Dan-mark, som sammenholdes med en tilsvarende udbygning af vindkraft med havvind.

 

Potentialet for landvind i 203 sammenholdt med havvind

Figuren herover viser produktionsomkostningen (LCOE) for landvind fordelt på antal GW installeret kapacitet i 2030 sorteret efter levelized cost of electricity. Den viser, at der forventes potentiale for mere end 12 GW landvind i Danmark, som er billigere end havvind.