Systemperspektiv 2035

Marts 2018: Perspektiver for effektiv anvendelse af vedvarende energi i det danske energisystem på længere sigt

Hent rapport

Systemperspektiv 2035 er et analysearbejde med fokus på muligheder og udfordringer ved omstillingen af den danske energiforsyning på lang sigt. Analysen tager udgangspunkt i europæiske energiscenarier, da energiforsyningen i Danmark i høj grad er grænseoverskridende og international.

Rapporteringen af Systemperspektiv 2035 er opdelt i flere dele:

Hovedrapporten giver forholdsvis enkelt og kort indblik i analysens tilgang, hovedresultater og perspektiver.

Baggrundsrapporten indleder med en sammenfatning, der giver et godt overblik over hele analysens arbejdsområde, resultater og budskaber. Resten af baggrundsrapporten går dybere ned i selve analysen og resultaterne – og henvender sig i højere grad til folk med kendskab til energianalyse.

Bilagsrapporten på engelsk går i dybden med den konkrete modellering, der er brugt i analysen.

 

Læs pressemeddelelse til Systemperspektiv 2035.

Læs Energinets nyeste systemperspektivanalyse ”Systemperspektiver ved 70 %-målet og storskala havvind”.