Hvad bliver gassens rolle i den grønne omstilling?

November 2015: Analysen her sætter fokus på gassystemets fremtidige rolle i det danske energisystem.

Hent rapport

Den grønne omstilling betyder, at gassystemet skifter karakter.

Gasforbruget har de senere år været faldende - samtidig forventes gasproduktionen fra Nordsøen at falde i de kommende år. Til gengæld ses en øget mængde grøn gas baseret på biogas i gassystemet.

Udfordringen er at tilpasse gassystemet til et lavere gasforbrug samtidigt med at det omstilles til i højere grad at bestå af grøn gas produceret decentralt i nettet.

Analysen her sætter fokus på gassystemets rolle i den grønne omstililng og dens værdiskabelse for samfundet. Muligheden for gastransmission og -distribution i det allerede eksisterende gassystem giver en samfundsøkonomisk nettobesparelse på 2-3 mia. kr. om året i 2035. 

Figuren herunder viser forventningerne til gasforbruget frem mod 2035. Fremskrivningen er baseret på nuværende rammer og lovgivning frem til 2025. Herefter er det en samfundsøkonomisk baseret fremskrivning. 

Fremskrivning af gasforbruget frem mod 2035