Smart Energy

Oktober 2015: Rapporten analyserer behovet for fleksibilitet i elsystemet i Danmark og udlandet i 2035 og beregner den samfundsøkonomiske værdi af en øget fleksibilitet.

Hent rapport

Fleksibelt og afbrydeligt elforbrug er en samfundsøkonomisk god løsning i fremtidens elsystem. Analysen , at den samfundsøkonomiske gevinst i Danmark ved fleksibelt og afbrydeligt elforbrug i 2035 er EUR 113 mio. /år.

I takt med at svingende elproduktion – vind og sol – udgør en større del af elproduktionen i Danmark og nabolandene, vil der være mindre regulerbar elproduktion fra kraftværker.

Fleksibelt og afbrydeligt forbrug får dermed stor værdi, når balancen i elsystemet skal opretholdes og til at øge værdien af den fluktuerende elproduktion.

Udover fleksibilitet fra elbiler og elvarmepumper i individuelle huse behandler analysen øget integration med fjernvarmesystemet gennem elpatroner og elvarmepumper og med gassystemet gennem brintproduktion vha. elektrolyse.

Endvidere inddrages betydningen af udlandets fleksibilitet for værdien af dansk fleksibilitet.

Rapporten analyserer behovet for fleksibilitet i elsystemet i Danmark og udlandet i 2035 samt beregner den økonomiske værdi af, at dele af elforbruget i fremtiden kan afbrydes ved høje elpriser. Herunder at elforbrug til elbiler, elvarmepumper og elektrolyse reagerer på elpriserne.

Den samfundsøkonomiske gevinst ved øget fleksibelt elforbrug i Danmark i 2035 udgøres af sparede omkostninger til elhandel og elproduktion samt sparede distributionsforstærkninger.

Figuren herover viser den samfundsøkonomiske gevinst ved øget fleksibelt elforbrug i Danmark i 2035. Gevinsten på EUR 113 mio. /år udgøres af sparede omkostninger til elhandel og elproduktion samt sparede distributionsforstærkninger.