Hvad påvirker elpriserne i Danmark?

September 2016: Notat der giver et samlet overblik over de centrale faktorer, der påvirker dannelsen af elpriserne i Danmark - og vore nabolande.

Hent rapport

Danmark er pristager fra vores nabolande i ca. 90 pct. af tiden. Ændringer i produktionskapacitet og forbrug isoleret i Danmark har meget begrænset påvirkning af elprisen, da det danske elmarked er lille i forhold til de store elmarkeder i vore nabolande, der typisk er prissættende for Danmark.

Særligt kulprisen og CO2-prisen har stor betydning for elprisen i både Danmark og vore nabolande.

I Norden – og dermed også i Danmark – har niveauet i de nordiske vandmagasiner stor betydning for elprisen på kortere sigt.

Notatets formål er forholdsvis enkelt at give et overblik over hvad der påvirker dannelsen af elprisen i Danmark.

 

Nedenstående figur fra notatet illustrerer tydeligt, hvordan udviklingen i kulmarginalen* kan forklare en meget stor andel af udviklingen i elprisen i både Danmark, Tyskland og Norge.

 Figur - sammenhæng mellem kulmarginalen og elprisen i Danmark og hvor nabolande

*Kulmarginalen er et udtryk for driftsomkostningen ved at producere en ekstra mængde el på et kulkraftværk. Kulmarginalen udgøres helt overvejende af kulprisen og CO2-kvoteprisen