El og gas til transport

September 2017: Energinets analyse af fremtidens drivmidler i transportsektoren

Hent rapport

Analysen viser, at den fortsatte teknologiudvikling af køretøjer, som anvender el og gas, kan føre til en betydelig forøgelse af forbruget af el og gas i transportsektoren. Det centrale bud på et fremtidigt forbrug af el og gas til transport indebærer en mangedobling af forbruget frem imod 2050 sammenlignet med i dag. Dette er dog med udgangspunkt i et meget beskedent udgangspunkt.

I analysen er økonomien i at anvende el og gas til transport belyst, og den forventede udbredelse i Danmark er beskrevet.

Det forventes, at køretøjer, som anvender el og gas, bliver billigere i indkøb. Analysen viser, at transport baseret på el vil være en samfundsøkonomisk god løsning fra 2025 og frem. Analysen viser også, at naturgas allerede i dag er et samfundsøkonomisk attraktivt alternativ til diesel i busser og lastbiler.

Der er stor usikkerhed omkring den fremtidige udvikling af transportmidler. Den markante stigning i forbruget af el og gas til transport, som denne analyse viser, kan få væsentlige konsekvenser for driften og udbygningen af det danske el- og gassytem. Derfor vil Energinet også fremover følge og analysere udviklingen.

Analysens resultater danner grundlag for fremskrivningen af el og gas til transport i analyseforudsætningerne 2017 som udkom den 3. juli 2017.