ENERGINETS NETUDVIKLINGSPLAN (RUS-PLAN)

Energinet udgiver en årlig netudviklingsplan med fokus på reinvesteringer, udbygninger og saneringer (RUS-plan) for de kommende 10 år.

Hent rapport

Energinets Reinvesterings-, Udbygnings- og Saneringsplan (RUS-plan) kortlægger reinvesteringsbehov i eksisterende transmissionsanlæg samt begrænsninger i transmissionsnettet, som følge af forventede fremtidige ændringer i elforbrug, vedvarende energi (VE)-produktionsanlæg og handel med naboområder. RUS-planen giver på denne baggrund et bud på en tilstrækkelig langsigtet netstruktur, som danner grundlag for valg af netløsninger efterhånden, som behovene opstår på det korte og mellemlange sigt. RUS-planen omfatter det nationale transmissionsnet, hvor udviklingen i handelsforbindelser er en rammebetingelse.

RUS-plan 2018 vil være gældende, indtil der offentliggøres en erstatning herfor.

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.