Samfundsansvar 2019

Energinet aflægger i denne rapport regnskab for sit samfundsansvar på centrale områder for 2019 og løfter samtidigt sløret for nye, ambitiøse målsætninger vedtaget i 2020.

Hent rapport

Verdensmål
Energinet støtter op om FN’s Verdensmål, og vi har i 2019 udvalgt de fire verdensmål (7,9,13 og 17), hvor vi mener, Energinet kan gøre en markant forskel. De er tæt relateret til Energinets rolle i at opnå en klimaneutral energiforsyning i Danmark. Energinet har i 2019 desuden vedtaget en Samfundsansvarspolitik og en Mangfoldighedspolitik, der tilsammen danner rammen for vores indsats for samfundsansvar.

Tiltag i 2019
I 2019 har vi blandt andet iværksat tiltag omkring biodiversitet på vores lokationer og stationsarealer, og vi arbejder på at nedbringe vores CO2-aftryk gennem målrettede indsatser på de tre primære områder: Nettab på eltransmisionsnettet, udslip af metan på gastransmissionsnettet og udslip af SF6 gas fra komponenter i eltransmissionsnettet. 

5 ambitiøse klimamål vedtaget i marts, 2020: 
Energinets bestyrelse har i marts 2020 vedtaget følgende 5 nye klimamål vedrørende Energinets eget klimaaftryk på kloden: 

  • CO2-neutralt nettab og energiforbrug til transmissionsnettet i 2030
  • CO2-neutralt udslip fra naturgas og SF6 gas i 2050
  • CO2-neutral administrativ virksomhedsdrift  i 2030 

  • CO2-neutral persontransport i 2025
  • Energinet vil desuden opsætte et ambitiøst klimamål for indirekte udledninger (indkøb af anlæg, affald, vandforbrug mv.)

UN Global Compact
Det er væsentligt for Energinet, at vores aktiviteter i hverdagen sker på en samfundsmæssigt ansvarlig måde. Derfor har Energinet siden 2009 været medlem af UN Global Compact, og vi arbejder løbende med at forbedre vores understøttelse af de ti principper og drive vores forretning med høj integritet, understøttet af vores politikker og vores værdier.

 

Lovgrundlag for samfundsansvarsrapporten

Samfundsansvar 2019 udgør Energinets redegørelse for samfundsansvar og den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 99 a og § 99 b. Den udgør således en bestanddel af ledelsesberetningen i Energinet-koncernens ”Årsrapport 2019” og dækker ligesom årsrapporten perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Rapporten udgør desuden Energinets CoP (Communication on Progress) på vores engagement i UN Global Compact.

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.