CSR Rapport 2020

Energinet aflægger i denne rapport regnskab for sit samfundsansvar på centrale områder og stiller skarpt på virksomhedens fem ambitiøse klimamål.

Hent rapport

I marts 2020 vedtog Energinet fem ambitiøse klimamål. Det kommer til at kræve en stor indsats at nå målene, men når vi har høje ambitioner i forhold til et samfund uafhængigt af fossile brændsler, så skal vi selvfølgelig også have høje ambitioner på egne vegne.

Energinets fem klimamål:

  • Understøtte at nettab og energiforbrug til transmissionsnettet er CO2-neutralt i 2030
  • Understøtte at udslip fra naturgas og SF6 gas er CO2-neutralt i 2050
  • Energinets administrative virksomhedsdrift skal være CO2-neutral i 2030
  • Energinet persontransport skal være CO2-neutral i 2025
  • Energinet vil desuden opsætte et ambitiøst klimamål på indirekte emissioner (Greenhouse Gas Protocol scope 3) 


Strategisk prioriterede CSR-områder

Rapporten tager udgangspunkt i Energinets nye strategisk prioriterede CSR-områder, som er udarbejdet i samarbejde med Energinets direktører og nøglepersoner. CSR-områderne er placeret i en matrix efter væsentlighed for Energinets interessenter og påvirkning af eller fra forretningen, som ses på billedet herunder. 

I 2020 har Energinet valgt en mere helhedsorienteret tilgang til CSR, som inkluderer udvalgte fokusområder, tiltag og målsætninger indenfor bl.a. klima og miljø, social bæredygtighed og partnerskaber, sikkerhed og respekt for menneskerettigheder, anti-korruption og økonomisk ansvarlighed. CSR-rapporten inkluderer også i år delmål til udvalgte FN's Verdensmål, som er koblet sammen med konkrete projekter i Energinet og spændende cases om SF6 gas, COVID-19, den fleksible arbejdsplads og sikkerhed.

CSR rapport 2020

 

Grundlaget for CSR Rapport 2020

CSR Rapport 2020 udgør Energinets redegørelse for bæredygtighed og samfundsansvar - og den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 99 a og § 99 b. Den udgør således en bestanddel af ledelsesberetningen i Energinets Årsrapport 2020 og dækker ligesom årsrapporten perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Rapporten udgør desuden Energinets CoP (Communication on Progress) på vores engagement i FN Global Compact.

 

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.