Små prosumere i fremtidens elnet

Maj 2019: Muligheder og udfordringer ved varmepumper og elbiler samt egenproduktion fra solceller og lagring i batterier i fremtidens distributions- og transmissionsnet

Hent rapport

I fokusanalysen ’Små prosumere i fremtidens elnet’ stilles der skarpt på de muligheder og udfordringer, som øget elforbrug i varmepumper og elbiler samt øget egenproduktion fra solceller og lagring i batterier kan byde fremtidens distributions- og transmissionsnet.

Analysen er udført i et samarbejde mellem Energinet Elsystemansvar og Dansk Energi med henblik på dyberegående analyser af netperspektiverne for prosumere.

Analysen bygger ovenpå tidligere analyser fra hhv. Energinet Elsystemansvar og Dansk Energi om samspillet mellem elnettene og fremtidens energiforbrugere og den konsekvens, som lokal elproduktion og fleksibelt elforbrug har for resten af elsystemet.

Hovedpointerne fra analysen er samlet i hovednotatet, mens detaljer om de udførte beregninger fremgår af baggrundsrapporten.

Analysen kan læses separat fra øvrige publikationer men har sammenhæng til: