Strategiplan 2008

Energinets strategiplan sammenfatter den overordnede retning og fremadrettede strategi for Energinets virke.

Hent rapport

Energinet udarbejder en strategiplan til Energi-, Forsynings- og Klimaministeren minimum hvert tredje år. Planen sammenfatter den overordnede retning og fremadrettede strategi for Energinets virke.