Systemperspektiver ved 70 %-målet og storskala havvind

Energinet har med analysen ”Systemperspektiver ved 70 %-målet og storskala havvind” undersøgt, hvordan energisystemet kan understøtte 70 %-reduktionsmålet i 2030.

Hent rapport

Energinet har med analysen ”Systemperspektiver ved 70 %-målet og storskala havvind” undersøgt, hvordan energisystemet kan understøtte 70 %-reduktionsmålet i 2030. Desuden undersøger analysen, hvorledes energisystemet på længere sigte kan understøtte klimaneutralitet og en effektiv indpasning og udnyttelse af dansk storskala havvind, hvor 70 %-reduktionsmålet i 2030 er en naturlig milepæl undervejs.

Analysen optegner dermed en række eksempler på mulige langsigtede udviklingsveje for energisystemet, og er et væsentligt bidrag til Energinet Elsystemansvars planlægning og udvikling af elsystemet. Analysen har fokus på infrastruktur- og systemløsninger, der understøtter en omkostningseffektiv udnyttelse af det danske vindenergipotentiale - særligt i Nordsøen - og på sigt et klimaneutralt energisystem.

Analysen indeholder følgende tre dele:

  • en fokusanalyse med eksempler på mulige udviklingsveje for et dansk energisystem, som lever op til 70 %-reduktionsmålet i 2030 (del 1),
  • en langsigtet systemanalyse, som viser perspektiverne ved udnyttelse af storskala havvind i 2035 (del 2)
  • en sammenfatning af udvalgte fokusområder for Energinet Elsystemansvar i forhold til 70 %-reduktionsmålet, udnyttelsen af storskala havvind og den langsigtede planlægning og udvikling af elsystemet (del 3).

Energinets Systemperspektiv analyse viser, at PtX og sektorkobling med gas inkl. brint, er vigtigt for en effektiv udnyttelse af de store danske havvind ressourcer. Med en god systemudvikling på dette område, kan Danmark udnytte de meget store danske havvind ressourcer til el-eksport, når den internationale markedspris er høj, hvorimod produktionen i timer med rigelig elproduktion og lav markedsværdi kan forædles til højværdi PtX-brændstoffer, der kan erstatte fossilt energiforbrug. Herved maksimeres værdien af den danske vindkraft, og den danske del af Nordsøen kan sikre markante klimagas reduktioner både i et nationalt og internationalt perspektiv.

Energinet ønsker med analysen ”Systemperspektiver ved 70%-målet og storskala havvind” at bringe nogle væsentlige udviklingsperspektiver ind i drøftelsen af den udvikling, der skal ske med energisystemet – både i forhold til 70%-målet, men i særdeleshed også i forhold til den udvikling af el- og gassystemerne, som kan blive nødvendig for at maksimere værdien af de danske VE-ressourcer.

 

Læs også Energinets pressemeddelelse her: https://energinet.dk/Om-nyheder/Nyheder/2020/03/15/Power-to-X-kan-hjaelpe-Danmark-med-at-naa-2030-maalet-og-klimaneutralitet-paa-lang-sigt