Systemplan 2011

Systemplan 2011 redegør for, hvordan Energinet varetager de opgaver, som Energinet er pålagt gennem sektorlovgivningen på el- og gasområdet.

Hent rapport

Systemplanen er en del af Energinets afrapportering til Energistyrelsen og danner grundlag for Energistyrelsens tilsyn med Energinet i forhold til de opgaver, som vi er pålagt gennem sektorlovgivningen. Planen tegner dermed et billede af Energinets væsentligste aktiviteter og indsatsområder på både el- og gasområdet.

Rapporten udkommer hvert år i december.

SUBSCRIBE TO REPORTS

Receive notification directly by mail.