Systemplan 2014

Systemplan 2014 redegør for, hvordan Energinet varetager de opgaver, som Energinet er pålagt gennem sektorlovgivningen på el- og gasområdet.

Hent rapport

Resumé

Systemplanen er en del af Energinets afrapportering til Energistyrelsen. Planen tegner et billede af Energinets væsentligste aktiviteter og indsatsområder på både el- og gasområdet.
Udkommer hvert år i december.

Som et fast element i systemplanen giver årets rapport en status på Energinets arbejde med udbygningen af det overordnede el- og gastransmissionsnet, udviklingen af rammerne for velfungerende markeder for el- og gasforsyning, integration af vedvarende energi og bidrag til sammenhængende og helhedsorienteret planlægning.

Vedvarende energi får større rolle

Systemplan 2014 har også et særligt fokus på den fremtidige forsyningssikkerhed for el og gas, da det danske energisystem er under stor forandring mod en fremtid, hvor vedvarende energi får en voksende rolle og naturgasproduktionen i Nordsøen er aftagende. Energinet udbygger elnettet i Danmark for at være med til at sikre en fortsat høj forsyningssikkerhed for el, mens gasforsyningssikkerheden fremtidssikres med en ny gasledning til Tyskland, der er fuldt udbygget i 2015.

Modtag besked, når der er nye publikationer