Systemplan 2016

Systemplan 2016 redegør for, hvordan Energinet varetager de opgaver, som Energinet er pålagt gennem sektorlovgivningen på el- og gasområdet.

Hent rapport

Resumé

Systemplanen er en del af Energinets afrapportering til Energistyrelsen. Planen tegner et billede af Energinets væsentligste aktiviteter og indsatsområder på både el- og gasområdet og udkommer hvert år i december.

Temaer i Systemplan 2016

Systemplan 2016 beskriver Energinets arbejde med udvikling af el- og gastransmissionsnettene igennem to temaer:

  • Temaet ’Drift af et vinddomineret elsystem’ omhandler det danske elsystem, som bliver mere og mere domineret af vindenergi og derfor hele tiden skal tilpasse sig den udvikling.
  • Temaet ’Gassystemets fremtidige rolle’ beskriver, hvordan systemansvarlige og aktører i sektoren samarbejder om nuværende og fremtidige muligheder og udfordringer i det danske gassystem.

Rapporten redegør derudover for lovbundne opgaver inden for:

  • Anlægsaktiviteter
  • Forsyningssikkerhed
  • Systemdrift på el- og gasområdet.

Danmark har en høj forsyningssikkerhed for energi, og det er et mål at fastholde den, samtidig med at vedvarende energi får en større og større rolle i det danske energisystem i takt med den grønne omstilling, som kendetegner Danmark

 

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.