Systemplan 2018 – el og gas i Danmark

Systemplanen udarbejdes af Energinet og er en årlig redegørelse til Energistyrelsen om, hvorledes Energinet som TSO varetager forskellige opgaver efter sektorlovgivningen på el- og gasområdet. Centrale opgaver i denne sammenhæng er forsyningssikkerhed, infrastruktur samt drifts- og markedsudvikling.

Hent rapport
Systemplan 2018 redegør for, hvorledes Energinet gennem en sammenhængende og helhedsorienteret tilgang arbejder for at forberede transmissionsnettene for el og gas til en fremtid med et lavemissionssamfund gennem en omstilling, hvor der tages hensyn til såvel samfundets som den enkeltes omkostninger.

Centralt i dette arbejde står den fremtidige fastholdelse af et højt forsyningssikkerhedsniveau på el og gas. På el-området har der i 2018 været fokus på, at Energinet i kraft af ny elforsyningslov fra juni 2018 skal arbejdes med forsyningssikkerhed på el inden for ændrede rammer, mens der på gasområdet har været særligt fokus på Baltic Pipe, som også vil give en ekstra forsyningskilde på gassiden.

Herudover er udvikling af driften, markedsområdet og infrastrukturen væsentlige indsatsområder. I disse år sker der markante ændringer i både driften af transmissionsnettene, markederne for el og gas samt udbygning af el- og gasinfrastrukturen, der peger frem mod transmissionsnet, der skal indgå i et energisystem, der er uafhængig af fossile brændsler.

Systemplan 2018

I Systemplan 2018 kan du blandt andet læse om:

  • Energieffektivitet i transmissionsnettene
  • Om- og udbygning af gastransmissionsnettet, herunder Baltic Pipe
  • Udbygning og reinvestering i eltransmissionsnettet
  • Engrosmarkederne for el og gas
  • Detailmarkederne for el og gas
  • Nye rammer for elforsyningssikkerheden
  • Opretholdelse af gasbalancen
  • Samarbejdet med andre lande
  • Samarbejde med andre netselskaber

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.