Arbejdsmiljø i Energinet

I Energinet er vi sammen om sikkerhed, og vi tager ansvar for mennesker og miljø

I Energinet arbejder vi systematisk med arbejdsmiljø, sikkerhed og miljø, og det er Energinets holdning, at alle medarbejdere skal trives i et sikkert og godt arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk.


Billede fra byggeplads

Stærkt og konstruktivt samarbejde med leverandører

I Energinet arbejder vi ud fra den overbevisning, at vi kun kan skabe det bedste arbejdsmiljø gennem et stærkt og konstruktivt samarbejde med vores leverandører.

Det betyder blandt andet også, at vi gerne vil lære sammen med vores leverandører, når vi har en hændelse på vores byggepladser. I tilfælde af hændelser kan man derfor opleve, at vi igangsætter en hændelsesundersøgelse for at finde ud af, hvad vi kan lære af hændelsen. Som leverandør kan du for eksempel opleve at blive bedt om at deltage i en hændelsesundersøgelse med henblik på, at vi sammen kan lære mest muligt af hændelsen – og dermed kan undgå, at det samme sker igen. På den måde er vi sammen om sikkerhed, og kan passe bedst muligt på hinanden.

Ved spørgsmål om hændelsesanalyser, kontakt Jan Wichtor Madsen på JWM@energinet.dk  

E-learning

For at få adgang til Energinets byggepladser, skal man gennemføre følgende elearning: Energinet eLearning

Man skal gennemføre e-learning én gang årligt for at have fortsat adgang til byggepladserne. 

Når man har bestået kurset, får men et elektronisk diplom. Dette diplom skal kunne fremvises enten fysisk eller på sin telefon.

Hvis du skal udføre arbejde på øvrige lokationer under Energinet, vil du få udleveret forholdsregler for lokationen ved ankomst på stedet.

Har du brug for hjælp til adgang? Skriv til firmakoder@energinet.dk

Har du brug for generel support til e-learning? Skriv til elearning@energinet.dk


Kontakt

Leverandørmøder

To gange om året (forår og efterår) afholder vi leverandørmøde i Energinet, hvor vi dyrker netværket og samarbejdet, samt tilbyder en status på, hvad der rører sig i Energinet.

Leverandørmøder vil blive offentliggjort på Energinets arrangementside, hvor du også – hvis du er leverandør for Energinet – kan tilmelde dig.

Kontakt Energinet i tilfælde af ulykke

I tilfælde af ulykke: Stands ulykken, og ring hurtigst muligt til Energinet HR Ulykke: +45 21 80 38 50