Sikkerhed

Sådan kontakter du beredskabet

Ved uheld og i nødstilfælde skal du straks ringe til et af vores kontrolcentre.

Kontaktoplysninger ved...

Uheld og nødsituation med EL

Ved uheld og i nødstilfælde skal du straks ringe til et af vores kontrolcentre.

De svarer hele døgnet rundt på:

TLF. 76 22 40 01

 

Her kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig:

 • Stop arbejdet
 • Underret Energinet eller det lokale elselskab om ulykken
 • Hold afstand på:
  10 m fra nedrevne højspændingsledninger
  2 m fra nedrevne lavspændingsledninger
  5 m fra overgravede kabler

Uheld og nødstilfælde kan være:

 • Luftledninger rives ned
 • Kabler rammes under arbejde
 • Kontakt Ledningsregistret, før du skal arbejde i nærheden af vores elkabler eller luftledninger!

 

Læs flere gode råd i folderen "Pas på ledningerne og livet"

 

Uheld og nødsituation med gas

Ved uheld og i nødstilfælde skal du straks ringe til et af vores kontrolcentre.

De svarer hele døgnet rundt på:

TLF. 80 30 10 45

 

Her kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig:

Naturgas er ufarlig at indånde, men er meget brandfarlig.

Naturgas er i sig selv næsten lugtfri, men Energinet tilsætter lugtstof til gassen, så det er lettere at registrere et udslip.

Forsøg aldrig selv at reparere en ledning eller at standse udstrømmende gas.

 • Stop arbejdet, og stands alle maskiner
 • Underret Energinet om alle former for uheld - selv de mindste ridser kan forårsage skade
 • Forlad stedet, og afspær området
 • Undgå brug af ild, køretøjer og elektriske apparater
 • Ved gasbrand eller eksplosion: Søg læ mindst 300 meter væk fra uheldsstedet. Her skal du ringe 112

Uheld og nødstilfælde kan være:

 • Udslip af gas fra ledninger
 • Gasledninger rammes under arbejde
 • "Noget unormalt" ved eller omkring gasledningen

 

Læs flere gode råd i folderen "Pas på Gasledningerne"