Roller og ansvar i beredskabet

Alle virksomheder med bevilling efter Elforsyningsloven og Naturgasforsyningsloven skal have et beredskab, der imødegår større hændelser og trusler mod forsyningen

Energinet koordinerer og vejleder sektorerne

Energinet skal sikre koordinering af beredskabet i el- og gassektoren. Samtidig skal vi etablere et formelt samarbejde mellem de bevillingspligtige virksomheder og vejlede virksomhederne i at løfte beredskabsopgaven. Det gør vi blandt andet ved at holde informationsmøder og lave vejledningsmateriale og guides.

Lukket beredskabssite

Hvis du er beredskabskoordinator eller på anden måde arbejder med beredskabet i el- og gassektoren, kan du finde mere information her.

Gå til det lukkede beredskabssite her