Årsager til strømafbrydelse

Tekniske uheld i højspændingsnettet kan give strømafbrydelser, ligesom vejret kan påvirke elforsyningen

Omfattende og længerevarende strømafbrydelser er sjældne i Danmark, men når de sker, har de store negative konsekvenser, fordi de fleste vigtige samfundsfunktioner er afhængige af elektricitet. Særligt følsomme sektorer og private forbrugere har dog nødstrømsanlæg.

I Danmark er strømafbrydelser, der omfatter mange mennesker, som regel enten forårsaget af vejrlig såsom storm/orkan og isslag eller af tekniske uheld i det overordnede højspændingsnet i enten Danmark eller et af de nabolande, som vi elektrisk er forbundet med.

Tekniske uheld

Når det er tekniske uheld i det overordnede højspændingsnet, der giver strømafbrydelser, er det et større, samlet område, der rammes. Det kan både dreje sig om en større by og en hel landsdel.

Vejrlig, som kan påvirke elsystemet

 • Lyn
  Lynnedslag i højspændingsmaster og -ledninger kan medføre en kortslutning (kaldet overslag), hvorved linjen automatisk kobler ud. Et øjeblik senere forsøges linjen automatisk koblet ind igen. Forbrugerne oplever det som blink i lyset. Højspændingsmasterne er lynbeskyttede, så ved et lynnedslag i en højspændingsledning løber lynet ned i masten og afleder til jorden og dermed ud af linjen.
 • Isslag 
  Blæst og isslag i kombination kan medføre piskninger i luftledningerne, som dermed kan kortslutte. Isbelægningen danner en ustabil profil omkring ledningen, som i vinden skaber opdrift, og ledningerne begynder at piske op og ned. Dette forekommer ca. én gang om året i Danmark. Piskninger kan se voldsomme ud, men er i langt de fleste tilfælde helt ufarlige. Dvs. at der sjældent er fare for, at ledningerne falder ned, eller at master knækker. Men hvis ledningerne kommer til at ramme hinanden, opstår der en kortslutning, hvorved linjen automatisk kobler ud. Et øjeblik senere forsøges linjen automatisk koblet ind igen. Forbrugerne oplever det som blink i lyset.
 • Storm og orkan
  Når der er storm og orkan, kan træer og andre genstande ramme ledningerne og forårsage kortslutning og dermed strømafbrydelse. I sjældne tilfælde kan vinden også få de mere spinkle master til at vælte eller bøje. Strømafbrydelser på grund af kraftig blæst minimeres som følge af nedgravningen af stadig flere elkabler.
 • Forhøjet vandstand
  Når kabelstationer oversvømmes, kan de kortslutte, og forsyningen af strøm bliver afbrudt. Det er især et problem for byer, som ligger lavt. Det så man f.eks. på Fyn, Sjælland og Lolland-Falster i november 2006.
 • Saltstorm
  Saltstorm forekommer ca. hvert 3.-4. år og typisk langs den jyske vestkyst. En saltstorm opstår, når der er meget salt i luften uden regnvejr, og det samtidig blæser. Salt kan sætte sig på højspændingsmasternes isolatorer, så isolationen ikke er tilstrækkelig. Derved kan der ske en kortslutning, hvorved linjen automatisk kobler ud. Den forsøger automatisk at koble ind igen. Er kortslutningerne fortsat et problem, vil linjen typisk blive kørt ned på et lavere spændingsniveau eller udkoblet, indtil der opstår regnvejr. Regn vasker saltet af isolatorerne.
 • Solstorm
  Med mellemrum rammes Jorden af kraftig elektromagnetisk stråling fra solen, kaldet solstorm. Solstorme kan skade nogle elsystemer, men det er ikke sandsynligt, at det danske elsystem påvirkes. Det skyldes, at vores luftledningsstrækninger er relativt korte. Der har i Danmark aldrig været strømafbrydelse som følge af solstorm.