Årsager til gassvigt

Du skal kontakte dit lokale gasselskab, hvis du mangler gas

I Danmark har der aldrig været et større gassvigt

Gravearbejde er oftest årsagen til lokal kortvarig afbrydelse af et mindre antal husstande. Lokale afbrydelser sker, hvis en mindre gasledning ejet af et lokalt gasdistributionsselskab ved et uheld er blevet gravet over.

Kontakt dit gasselskab for information, hvis du pludselig mangler gas

www.evida.dk