Hvor informerer Energinet om strømafbrydelse og gassvigt

Information ved svigt i el- eller gasforsyningen får du her på hjemmesiden, i medierne eller hos din gas- eller elleverandør

Ved såvel store som små fejl og hændelser i el- og gastransmissionsnettet informerer  Energinet her på hjemmesiden.

Ved store driftsforstyrrelser og andre alvorlige hændelser  kan du også følge os på Twitter @energinetDK.

 

Pressekontakt

I tilfælde af alvorlige hændelser kan medierne kontakte vores kommunikationsafdeling  døgnet rundt.

 

Mindre strømafbrydelser

Langt de fleste strømafbrydelser er lokale og skyldes fejl i eldistributionsnettet. I sådanne tilfælde kan du kontakte din elleverandør.