OmOs

Regler, betingelser og metoder

Her kan du finde de regler, betingelser og metoder, som fastsættes af Energinet på el- og gasområdet
 
Energinet fastsætter regler, betingelser og metoder på el- og gasområdet baggrund af bl.a. elforsyningsloven, gasforsyningsloven og en række EU-forordninger.

Elområdet

Regler for elmarkedet

Regler for elmarkedet

Find de regler der gælder for elmarkedet

Regler for systemdrift

Regler for systemdrift

Find de regler der gælder for systemdrift

Regler for nettilslutning

Regler for nettilslutning

Find de regler der gælder for nettilslutning

Regler for detailmarked og Datahub

Regler for detailmarked og Datahub

Find de regler der gælder for detailmarked og Datahub

Tariffer

Tariffer

Find de regler, som gælder for fastsættelsen af tariffer

Høringer

Høringer

Find nuværende og historiske høringer

Gasområdet

Betingelser for gastransmissions-systemet

Betingelser for gastransport

Betingelser for gaslager

Betingelser for gaslager