Regler for detailmarked og DataHub

Her kan du læse mere om regler ifm. detailmarked og DataHub

Gældende regler

Her kan du finde gældende regler for DataHub

Forskrifter

FORSKRIFT D1: AFREGNINGSMÅLING OG AFREGNINGSGRUNDLAG
Fastlægger de nærmere krav til net- og transmissionsvirksomhedernes afregningsmålinger, og hvordan disse aggregeres til energiopgørelser til afregningsformål. Henvender sig primært til netvirksomheder og måleoperatører.

 
Forskrift D1
Forskrift D1 - vejledning
Retningslinjer for udførelse af målinger til brug for nettoafregning 


FORSKRIFT D2: TEKNISKE KRAV TIL ELMÅLING
Fastlægger tekniske krav til elmåling i Energinets område med tilhørende installationer og kontrolrutiner. Henvender sig primært til netvirksomheder og måleoperatører.

 
Forskrift D2 

FORSKRIFT H1: SKIFT AF ELLEVERANDØR
Fastlægger reglerne for leverandørskift mv. og relationerne mellem kunde, elleverandør og netvirksomhed i denne forbindelse. Henvender sig primært til elleverandører og netvirksomheder.

 
Forskrift H1
Forskrift H1 - vejledning 

 
FORSKRIFT H2: MÅLING OG SKABELONAFREGNING
Fastsætter regler for måling og skabelonafregning på detailmarkedet. Henvender sig primært til elleverandører, netvirksomheder og måleoperatører.

 
Forskrift H2
Forskrift H2 - vejledning

 
FORSKRIFT H3: AFREGNING AF ENGROSYDELSER OG AFGIFTSFORHOLD
Indeholder generelle og specifikke krav vedr. håndtering af abonnementer, gebyrer, tariffer og elafgifter i DataHub med henblik på afregning mellem netvirksomhed, Energinet og elleverandør.

 
Forskrift H3
Forskrift H3 - vejledning

 

FORSKRIFT I: STAMDATA
Fastsætter regler for stamdata i DataHub. Henvender sig primært til netvirksomheder og elleverandører.

 
Forskrift I
Forskrift I - vejledning
 

Historiske regler

De historiske regler for DataHub findes sammen med de historiske regler på elmarkedet: