Regler for nettilslutning

Her kan du læse mere om regler for nettilslutning af nye og for eksisterende anlæg.

Regler for nye anlæg

Her kan du finde regler gældende for nye anlæg. Bemærk, at du altid først skal kontakte dit lokale netselskab, når du skal have et nyt anlæg tilsluttet i elnettet.

Find dit lokale netselskab via Green Power Denmarks hjemmeside.

Læs mere om processen for tilslutning af et nyt anlæg i elnettet.

Produktionsanlæg

RfG: 
Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg

 

Krav fastsat i medfør af RfG:

Navn Version Gældende fra
 Tærskelværdier  Version 1 24-09-2018
 Bilag 1: Krav fastsat i henhold til RfG  Version 2 22-07-2022
 Bilag 1A: Generisk signalliste  Version 1 17-11-2018
 Bilag 1B: Simuleringsmodeller  Version 2 22-10-2020
 Bilag 1C: Robusthedskrav (FRT)  Version 1 19-11-2018
 Bilag 1D: Reaktive effektreguleringsegenskaber  Version 1 19-11-2018

 

Teknisk forskrift 3.2.7 Krav til spændingskvalitet, spændingskvalitet og kobling for produktionsenheder i transmissionssystemet

Navn Version Gældende fra
Teknisk forskrift 3.2.7 - Krav for spændingskvalitet,  spændingssætning og kobling for produktionsenheder i  transmissionssystemet Version 3 01.10.2022


Vejledninger:
Oversigt over tilslutningsprocessen i henhold til RfG

Vejledning RfG - tilslutning af produktionsanlæg til transmissionsnettet, rev. 1 - juni 2021

 

Vejledning midlertidig driftstilladelse - Interim Operational Notification (ION), rev. - november 2019
Vejledning endelig driftstilladelse - Final Operational Notification (FON), rev. 0 - januar 2022

 

Undtagelse fra RfG-krav for DSO-tilsluttede C- og D-anlæg

 

Baggrundsbeskrivelse: Vilkår for nettilslutning med midlertidigt begrænset netadgang for produktion i transmissionssystemet

 

Vejledning til Point on Wave (PoW)

 

Nettilslutningsaftale og vilkår:
Nettilslutningsaftale
Bilag 1 Nettilslutningsvilkår

 

Nedenstående vilkår, gældende fra 1. maj 2024, finder anvendelse på anlæg, der er tilsluttet transmissionssystemet med vilkår i nettilslutningsaftalen om, at de ikke har nogen garanti for fast levering af energi i en overgangsperiode, indtil de nødvendige netudbygninger af transmissionssystemet er etableret.

Vilkår – Nettilslutning med midlertidigt begrænset netadgang for produktionsanlæg mv. i transmissionssystemet

Gældende metoder mv.:
Producentbetalingsmetoden

 

Distributionsanlæg og distributionssystemer

Energilageranlæg

Energinet anmeldte den 12. februar 2024 Teknisk Forskrift 3.3.1 Krav til energilageranlæg, revision 5. Denne revision er gældende fra den 15. februar 2024.

 

Skal du tilslutte et anlæg i det lokale elnet (distributionsnettet), finder du reglerne på Green Power Denmarks hjemmeside www.elnet.dk.

 

Navn Version Gældende fra
Teknisk forskrift 3.3.1 Krav til energilageranlæg Revision 5 15.02.2024

 

Nettilslutningsaftale og vilkår:
Nettilslutningsaftale
Bilag 1 Nettilslutningsvilkår

 

Nedenstående vilkår, gældende fra 1. maj 2024, finder anvendelse på anlæg, der er tilsluttet transmissionssystemet med vilkår i nettilslutningsaftalen om, at de ikke har nogen garanti for fast levering af energi i en overgangsperiode, indtil de nødvendige netudbygninger af transmissionssystemet er etableret.

Vilkår – Nettilslutning med midlertidigt begrænset netadgang for produktionsanlæg mv. i transmissionssystemet

 

Vejledninger:
Baggrundsbeskrivelse: Vilkår for nettilslutning med midlertidigt begrænset netadgang for produktion i transmissionssystemet

 

Vejledning til Point on Wave (PoW)

Self-assessment af compliance

Energinet er i henhold til de tre forordninger

  • RfG (Requirements for Generators) - Artikel 41
  • DCC (Demand Connection Code - Artikel 35
  • HVDC (High Voltage Direct Current) - Artikel 70

forpligtiget til at vurdere, om anlæg tilsluttet transmissionssystemet under en af de tre forordninger overholder de gældende krav i hele anlæggets levetid (compliance).
 
For at lave denne vurdering benytter Energinet to procedurer:

  • en procedure for self-assessment af compliance, og
  • en procedure for opfølgning på utilsigtede fejludkoblinger i transmissionssystemet.

Nedenstående tre skabeloner for henholdsvis forbrugsanlæg, produktionsanlæg og distributionsanlæg bruges til self-assessment-proceduren.

Titel
SKABELON DSO - SELF-ASSESSMENT - OPSTART AF KONTROL MED OVERHOLDELSE AF KRAV
SKABELON FORBRUGSANLÆG - SELF-ASSESSMENT - OPSTART AF KONTROL MED OVERHOLDELSE AF KRAV
SKABELON PRODUKTIONSANLÆG - SELF-ASSESSMENT - OPSTART AF KONTROL MED OVERHOLDELSE AF KRAV

Hvad angår proceduren for opfølgning på utilsigtede fejludkoblinger i transmissionssystemet, foretager Energinet en individuel vurdering i samarbejde med anlægsejer i det specifikke tilfælde.

 


 

Self-assessment: tidsinterval og kontaktperson

 

Distributionsanlæg
Hvert 5. år

Forbrugsanlæg
Hvert 3. år

Produktionsanlæg
Hvert 3. år

 

Kontakt
Team Tilslutning

TeamTilslutning@energinet.dk

 

Diverse (mødemateriale osv.)

Workshop om simuleringsmodeller, marts 2022
Præsentationen herunder giver et hurtigt overblik over Energinets krav til simuleringsmodeller. Den indeholder også de lovmæssige grundlag for kravene. 

De specifikke krav finder du under de forskellige typer anlæg.

Samlet præsentation: workshop om simuleringsmodeller 01-03-2022

 

Energilager og systemydelser, februar 2024
Find den samlede præsentation fra mødet på arrangementets side:
Energilager og systemydelser 220224

 

Regler for eksisterende anlæg

Her kan du finde regler gældende for eksisterende anlæg, dvs. de regler, der var gældende på tidspunktet for anlæggets tilslutning.

Produktionsanlæg

Forordninger mv.

RfG: 

Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg

 

Krav fastsat i medfør af RfG:

Navn Version Gyldig fra
 Tærskelværdier:     
 Bilag 1: Krav fastsat i henhold til RfG                                                    Version 1  19-11-2018
 Bilag 1B: Simuleringsmodeller Version 1  13-11-2018

 

 

Tekniske forskrifter mv

Produktionsanlæg til og med 11 kW

Nr. Navn Gyldig fra
 3.2.1 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.1 FOR ANLÆG TIL OG MED 11 KW 30.06.2016
 3.2.1 TILLÆG TIL TEKNISK FORSKRIFT 3.2.1 FOR ANLÆG TIL OG MED 11 KW 07.06.2017
 3.2.1 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.1 BILAG 1, DOKUMENTATION 30.06.2016
  TOLKNING AF BEGRÆNSENDE KOMPONENT OG TILHØRENDE KRAV 04.01.2012


Produktionsanlæg under 11 kW

Nr. Navn Gyldig fra
 3.2.1 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.1 FOR ELPRODUCERENDE ANLÆG PÅ 11 KW ELLER DERUNDER. 01-01-2011
 3.2.1 TILLÆG TIL TEKNISK FORSKRIFT 3.2.1 FOR ANLÆG TIL OG MED 11 KW SAMT TEKNISK FORSKRIFT 3.2.2 FOR SOLCELLEANLÆG STØRRE END 11 KW- UNDTAGELSER OMHANDLENDE MIKROINVERTERE I ANLÆGSKATEGORI A1 OG A2 (16-04-2018) 16-04-2018
 3.2.1 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.1 FOR ELPRODUCERENDE ANLÆG PÅ 11 KW ELLER DERUNDER 30-06-2008


Solcelleanlæg over 11 kW

Nr.  Navn Gyldig fra
 3.2.2 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.2 FOR SOLCELLEANLÆG STØRRE END 11 KW (14-07-2016) 14-07-2016
 3.2.1&2 TILLÆG TIL TEKNISK FORSKRIFT 3.2.1 FOR ANLÆG TIL OG MED 11 KW SAMT TEKNISK FORSKRIFT 3.2.2 FOR SOLCELLEANLÆG STØRRE END 11 KW- UNDTAGELSER OMHANDLENDE MIKROINVERTERE I ANLÆGSKATEGORI A1 OG A2  16-04-2018
 3.2.7 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.7 KRAV FOR SPÆNDINGSKVALITET FOR TILSLUTNING AF PRODUKTIONSENHEDER 29-03-2019
 3.2.7 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.7 KRAV FOR SPÆNDINGSKVALITET FOR TILSLUTNING AF PRODUKTIONSENHEDER TIL TRANSMISSIONSNETTET 03-08-2018


Bilag og dokumentation (2016):

Nr. Navn Gyldig fra
 3.2.2 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.2 BILAG 1, DOKUMENTATION (20-02-2017)  20-02-2017
 3.2.2 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.2 SAMLEDE HØRINGSKOMMENTARER (30-06-2016)  30-06-2016
 3.2.2 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.2 VEJLEDNING TIL BEREGNING AF ELKVALITETSPARAMETRE (27-11-2014)  27-11-2014
 3.2.2 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.2 VEJLEDNING TIL SIGNALLISTE REVISION (27-11-2014)  27-11-2014
 3.2.2 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.2 SIGNALLISTE FOR SOLCELLEANLÆG (19-01-2015)  19-01-2015
 3.2.2 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.2 SIGNALLISTE FOR SOLCELLEANLÆG (19-01-2015)  19-01-2015
 3.2.2 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.2 VEJLEDNING TIL VERIFIKATIONSRAPPORT (27-01-2014)  27-01-2014
 3.2.2 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.2 FOR SOLCELLEANLÆG STØRRE END 11 KW (24-07-2015)  24-07-2015
 3.2.2 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.2 FOR SOLCELLEANLÆG STØRRE END 11 KW (20-03-2015)  20-03-2015
 3.2.2 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.2 FOR SOLCELLEANLÆG STØRRE END 11 KW (01-12-2014)  01-12-2014Bilag og dokumentation (2012-2015):

Nr. Navn Dato
  RETNINGSLINJER FOR ELPRODUCERENDE ANLÆG MED EN MÆRKESTRØM STØRRE END 16 A PR. FASE, SOMTILSLUTTES LAVSPÆNDINGSNETTET VIA VEKSELRETTERE 22-10-2012
  BILAG 1 - LEVERANDØRERKLÆRING FOR ELPRODUCERENDE ANLÆG 16-75 A PER FASE 22-10-2012
  BILAG 2 - TESTRAPPORT FOR ELPRODUCERENDE ANLÆG 16-75 A PER FASE 22-10-2012
  BILAG 3 - LEVERANDØRERKLÆRING FOR ELPRODUCERENDE ANLÆG OVER 75 A PER FASE 22-10-2012
  BILAG 4 - TESTRAPPORT FOR ELPRODUCERENDE ANLÆG OVER 75 A PER FASE. 22-10-2012


Termiske anlæg over 11 kW

Nr.  Navn Gyldig fra
 3.2.3  TEKNISK FORSKRIFT 3.2.3 FOR ANLÆG STØRRE END 11 KW  10-01-2017
 3.2.3  TILLÆG TIL TEKNISK FORSKRIFT 3.2.3 FOR TERMISKE ANLÆG STØRRE END 11 KW   21-04-2017

Bilag og dokumentation (2017)

Nr.  Navn   Dato
 3.2.3  TEKNISK FORSKRIFT 3.2.3 BILAG 1, DOKUMENTATION  10-01-2017


Termiske anlæg på eller over 1,5 MW

Nr. Navn Gyldig fra
 3.2.3  TEKNISK FORSKRIFT 3.2.3 TERMISKE KRAFTVÆRKER PÅ 1,5 MW ELLER MERE  01-11-2008

Bilag og dokumentation (2006-2008):

Nr. Navn Dato
3.2.3  TEKNISK FORSKRIFT 3.2.3 TERMISKE KRAFTVÆRKER PÅ 1,5 MW ELLER MERE BILAG 1 - Dokumentation    01-11-2008
3.2.3 TEKNISK FORSKRIFT FOR TERMISKE KRAFTVÆRKSENHEDER PÅ 1,5 MW ELLER MERE  30-10-2007
3.2.3 TEKNISK FORSKRIFT FOR TERMISKE KRAFTVÆRKSENHEDER PÅ 1,5 MW ELLER MERE  01-06-2006


Termiske anlæg over 11 kW og under 1,5 MW

Nr.  Navn Gyldig fra
 3.2.4  TEKNISK FORSKRIFT 3.2.4 TERMISKE KRAFTVÆRKER STØRRE END 11 KW OG MINDRE END 1,5 MW  01-11-2008

 

Bilag og dokumentation (2008)

Nr.  Navn  Dato
 3.2.4  TEKNISK FORSKRIFT 3.2.4 TERMISKE KRAFTVÆRKER STØRRE END 11 KW OG MINDRE END 11 KW BILAG 1 – DOKUMENTATION  01-11-2008
   TEKNISK FORSKRIFT FOR TERMISKE KRAFTVÆRKSENHEDER STØRRE END 11 KW OG MINDRE END 1,5 MW  01-04-2007


Produktionsanlæg under 25-50 MW (Vestdanmark 1977-2006)

Nr.  Navn Gyldig fra
   KRAFTVÆRKSSPECIFIKATIONER FOR PRODUKTIONSANLÆG MINDRE END 2 MW, ELSAM-NOTAT, 1995 N91-SP-515H  1995
   KRAFTVÆRKSSPECIFIKATIONER FOR PRODUKTIONSANLÆG MELLEM 2 OG 50 MW, ELSAM-NOTAT, 1995 SP92-017A  1995


Produktionsanlæg under 100-200 MW (Østdanmark 1990-2006)

Nr.  Navn Gyldig fra
   OPERATIONAL PERFORMANCE SPECIFICATION FOR SMALL THERMAL POWER UNITS, AMENDMENT NO. 1 NORDEL 1995  1995


Produktionsanlæg over 100-200 MW (Østdanmark 1975-2004)

Nr.  Navn Gyldig fra
   OPERATIONAL PERFORMANCE SPECIFICATIONS FOR THERMAL POWER UNITS LARGER THAN 100 MW NORDEL 1995  1995


Produktionsanlæg over 50 MW (Vestdanmark 1977-2004)

Nr. Navn Gyldig fra
   KRAFTVÆRKSSPECIFIKATIONER FOR PRODUKTIONSANLÆG >50 MW, ELSAM-NOTAT, 1995  1995


Vindkraftanlæg over 11 kW

Nr. Navn Gyldig fra
 3.2.5 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.5 FOR VINDKRAFTANLÆG STØRRE END 11 KW Rev 4 22-07-2016
 3.2.5 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.5 FOR VINDKRAFTVÆRKER STØRRE END 11 KW Rev 2 12-06-2015
 3.2.5 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.5 FOR VINDKRAFTVÆRKER STØRRE END 11 KW Rev 1 23-03-2015
 3.2.5 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.5 FOR VINDKRAFTVÆRKER STØRRE END 11 KW Rev 0 16-12-2014
 3.2.5 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.5 FOR VINDKRAFTVÆRKER STØRRE END 11 KW Rev 4.1 01-12-2010
 3.2.5 VINDMØLLER TILSLUTTET NET MED SPÆNDINGER OVER 100 KV TF 3.2.5 (ELTRA-ELKRAFT) 01-12-2004
 3.2.6 VINDMØLLER TILSLUTTET NET MED SPÆNDINGER UNDER 100 KV TF 3.2.6 (ELTRA-ELKRAFT) 01-07-2004
 3.2.7 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.7 KRAV FOR SPÆNDINGSKVALITET FOR TILSLUTNING AF PRODUKTIONSENHEDER 29-03-2019
 3.2.7 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.7 KRAV FOR SPÆNDINGSKVALITET FOR TILSLUTNING AF PRODUKTIONSENHEDER TIL TRANSMISSIONSNETTET 03-08-2018
  ELTRA-NOTAT TP98-328B TILSLUTNINGSBETINGELSER FOR VINDMØLLEPARKER TILSLUTTET TRANSMISSIONSNETTET 17-04-2000
  ELTRA-NOTAT TP98-328A TILSLUTNINGSBETINGELSER FOR VINDMØLLEPARKER TILSLUTTET TRANSMISSIONSNETTET  14-07-1999Bilag og dokumentation (2016): 

Nr. Navn Dato
 3.2.5 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.5 BILAG 1, DOKUMENTATION  22-07-2016
 3.2.5 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.5 VEJLEDNING TIL BEREGNING AF ELKVALITETSPARAMETRE  15-12-2014
 3.2.5 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.5 VEJLEDNING TIL SIGNALLISTE  15-12-2014
 3.2.5 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.5 SIGNALLISTE FOR VINDKRAFTVÆRKER  07-01-2015
3.2.5 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.5 SIGNALLISTE FOR VINDKRAFTVÆRKER (EXCEL) 07-01-2015
 3.2.5 TEKNISK FORSKRIFT 3.2.5 VEJLEDNING TIL VERIFIKATIONSRAPPORT  15-12-2014
  SIGNALLISTE FOR VINDKRAFTVÆRKER  15-12-2014

 

Nettilslutningsaftale og vilkår:

Nettilslutningsaftale (Word-fil), rev. 1 - september 2021
Nettilslutningsvilkår for produktionsanlæg, rev. 1 - september 2021
Etableringsvilkår for produktionsanlæg, rev. 2 - august 2021

Anmeldte krav

Her kan du finde anmeldte, men endnu ikke gældende krav.

Produktionsanlæg (RfG)

Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (RfG)

Bilag 1 Krav fastsat i henhold til RfG

Titel  Anmeldt
Kravanmeldelse Rfg December 2022 (Uden Mark Up) 21-12-2022
Kravanmeldelse Rfg December 2022 (Med Mark Up Fra Høring) 21-12-2022
Bilag 1 Rfg Bilag 1, Version 2C (Uden Mark Up) 21-12-2022
Bilag 2 Rfg Bilag 1, Version 2C (Med Mark Up) 21-12-2022
Bilag 3 Høringsnotat Til Ændring Af Rfg Bilag 1, Version 2C 21-12-2022

Kravene træder i kraft med Forsyningstilsynets godkendelse.

 

 

Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (RfG)

Bilag 1B Simuleringsmodeller

Titel  Anmeldt
Anmeldelsesbrev  30-08-2022
Bilag 1 RfG Bilag 1B Simuleringsmodeller uden markerede ændringer 30-08-2022
Bilag 2 RfG Bilag 1B Simuleringsmodeller med markerede ændringer 30-08-2022
Bilag 3 Høringsnotat  30-08-2022

Kravene træder i kraft med Forsyningstilsynets godkendelse.

 

 

Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (RfG)

Bilag A Generisk signalliste

Titel  Anmeldt
Kravanmeldelse af NC RfG Generisk signalliste 04-07-2024
Bilag 1 Eksisterende NC RfG Generisk signalliste 04-07-2024
Bilag 2 Forslag til ny NC RfG Bilag A Generisk signalliste 04-07-2024
Høringsnotat om ændring af NC RfG Generisk signaliste 04-07-2024

Kravene træder i kraft med Forsyningstilsynets godkendelse.

Vejledning og konkrete sager

Anden kontakt