Systemdrift

Her kan du læse mere om regler ifm. systemdrift

Gældende regler

Følgende regler er gældende

 

Forskrifter

Nr. Titel Gældende udgave  Gældende fra
2.1.2 AUTOMATISK OG MANUEL ELFORBRUGSAFLASTNING   01.10.2021
2.1.3 TEKNISK FORSKRIFT 2.1.3 KRAV FOR UDVEKSLING AF REAKTIV EFFEKT I SKILLEFLADEN MELLEM TRANSMISSIONS- OG DISTRIBUTIONSSYSTEMERNE REVISION 2 01.02.2019
5.1.2 DEFINTION AF ANLÆGSSTATUS FOR TERMISKE KRAFTVÆRKER REVISION 0 25.03.2015
5.3.4.1 NETTELEGRAFEN REVISION 1 01.11.2016
5.3.4.2 PRODUKTIONSTELEGRAFEN VERSION 1 15.04.2008
5.4.1 REVISIONSPLANLÆGNING VERSION 2 15.05.2020
5.4.1 VEJLEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT 5.4.1 REVISIONSPLANLÆGNING VERSION 1 15.05.2020
5.4.1 PLANLÆGNINGSKRITERIER FOR REVISIONSPLANLÆGNING VERSION 1 19.09.2008
5.8.1 MÅLEDATA TIL SYSTEMDRIFTSFORMÅL  REVISION 3 28.06.2011
5.9.1 SYSTEMTJENESTER REVISION 1.1  06.07.2012 

 

Anmeldte regler

Forordningskrav, vilkår, metoder og betingelser (nationale gennemførelsesforanstaltninger), der er anmeldt til Forsyningstilsynet.

Forordninger

FCR LER_All CE TSOs proposal for the definition of Time Period in accordance with Article 156(11)

All Continental Europe TSOs’ proposal for the definition of a minimum activation time period required for FCR providing units or groups with
limited energy reservoirs to remain available during alert state.

Titel Anmeldt/dateret
Kontineltaleuropas resultat af cost-benefit-analyse SO GL artikel 156(11) 02-11-2021 
FCR LER_All CE TSOs proposal for the definition of Time Period 05-10-2021
Comments and Replies TminLER anmeldelse SO GL artikel 156(10  01-10-2021

 

Cost-benefit-analyse og aktiveringstid, FCR-enheder med begrænsede energibeholdninger

I henhold til artikel 156, stk. 11 i Kommissionens (EU) forordning 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer,skal alle TSO’er indgive resultaterne af deres cost-benefit-analyse til de berørte regulerende myndigheder. Resultatet for det nordiske synkronområde fremgår af den endelige rapport All CE and Nordic TSOs’ results of cost benefit analyses in accordance with article 156(11) of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017, dateret 29. maj 2020, som er anmeldt til Forsyningstilsynet den 19. juni 2020.

Titel  Anmeldt 
Anmeldelse til Forsyningstilsynet Kontinentaleuropa og nordens angivelse cost benefit-analyse, SO GL artikel 156, stk. 11  19-06-2020
Cost benefit analysis for FCR providers with LER in CE and Nordic region art. 156(11) of SO GL  19-06-2020

 

Informationsudveksling (NB: ændrede krav på vej)

Der er siden anmeldelsen varslet ændringer til de anmeldte krav. Nedenstående forventes dermed ikke at blive de endeligt gældende krav godkendt af Forsyningstilsynet.

Forslag til krav vedr. informationsudveksling i henhold til artikel 40, stk. 5 i Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elek-tricitetstransmissionssystemer (herefter SO GL) er den 21. marts 2019 anmeldt til Forsyningstilsynet.

Anmeldelsen består oprindeligt af følgende dokumenter:

 Titel Anmeldt
 Informationsudveksling: Kravdokument nr. 1 – Produktion og forbrug   21-03-2019
 Informationsudveksling: Kravdokument nr. 2 – Stationsanlæg/net  21-03-2019
 Informationsudveksling: Kravdokument nr. 3 – Standarder, protokoller mv.                 21-03-2019

Yderligere er vedlagt følgende:

 Titel
 Anmeldelsesbrev
 Høringsnotat for kravdokument 1
 Høringsnotat for kravdokument 2
 Høringsnotat for kravdokument 3
 Høringskommentarskema for kravdokument 1
Høringskommentarskema for kravdokument 2
 Høringskommentarskema for kravdokument 3
 Liste over høringsparter 
 Specification of IEC 61850_UDKAST (teknisk bilag til orientering)                             

 

Tekniske forskrifter

Andre krav og regler

SO GL - System Operation Guideline

Krav for drift af elektricitetstransmissionssystemer

FCR LER_All CE TSOs proposal for the definition of Time Period in accordance with Article 156(11)

All Continental Europe TSOs’ proposal for the definition of a minimum activation time period required for FCR providing units or groups with
limited energy reservoirs to remain available during alert state.

Titel Anmeldt/dateret
Kontineltaleuropas resultat af cost-benefit-analyse SO GL artikel 156(11) 02-11-2021 
FCR LER_All CE TSOs proposal for the definition of Time Period 05-10-2021
Comments and Replies TminLER anmeldelse SO GL artikel 156(10  01-10-2021

 

Cost-benefit-analyse og aktiveringstid, FCR-enheder med begrænsede energibeholdninger

I henhold til artikel 156, stk. 11 i Kommissionens (EU) forordning 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer,skal alle TSO’er indgive resultaterne af deres cost-benefit-analyse til de berørte regulerende myndigheder. Resultatet for det nordiske synkronområde fremgår af den endelige rapport All CE and Nordic TSOs’ results of cost benefit analyses in accordance with article 156(11) of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017, dateret 29. maj 2020, som er anmeldt til Forsyningstilsynet den 19. juni 2020.

Titel  Anmeldt 
Anmeldelse til Forsyningstilsynet Kontinentaleuropa og nordens angivelse cost benefit-analyse, SO GL artikel 156, stk. 11  19-06-2020
Cost benefit analysis for FCR providers with LER in CE and Nordic region art. 156(11) of SO GL  19-06-2020

 

Informationsudveksling (NB: ændrede krav på vej)

Der er siden anmeldelsen varslet ændringer til de anmeldte krav. Nedenstående forventes dermed ikke at blive de endeligt gældende krav godkendt af Forsyningstilsynet.

Forslag til krav vedr. informationsudveksling i henhold til artikel 40, stk. 5 i Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elek-tricitetstransmissionssystemer (herefter SO GL) er den 21. marts 2019 anmeldt til Forsyningstilsynet.

Anmeldelsen består oprindeligt af følgende dokumenter:

 Titel Anmeldt
 Informationsudveksling: Kravdokument nr. 1 – Produktion og forbrug   21-03-2019
 Informationsudveksling: Kravdokument nr. 2 – Stationsanlæg/net  21-03-2019
 Informationsudveksling: Kravdokument nr. 3 – Standarder, protokoller mv.                 21-03-2019

Yderligere er vedlagt følgende:

 Titel
 Anmeldelsesbrev
 Høringsnotat for kravdokument 1
 Høringsnotat for kravdokument 2
 Høringsnotat for kravdokument 3
 Høringskommentarskema for kravdokument 1
Høringskommentarskema for kravdokument 2
 Høringskommentarskema for kravdokument 3
 Liste over høringsparter 
 Specification of IEC 61850_UDKAST (teknisk bilag til orientering)                             

 

kontakt