Bedsted - Nors

Mellem transformerstationerne i Bedsted og Nors lægges et 31 km langt 150 kilovolt (kV) kabel. Kablerne erstatter en luftledning samme sted

Kabler

På den 31 kilometer lange strækning mellem transformerstationen i Bedsted og transformerstationen i Nors lægges et 150 kilovolt (kV) kabelsystem. Kablerne skal erstatte den eksisterende 150 kV luftledning, som fjernes, når kablerne er sat i drift i 2017.

Linjeføring

Link til kort

Klik på kortet for at hente et kort, hvor du kan se detaljer om linjeføringen.  

 

Transformerstationer

De eksisterende transformerstationer Bedsted og Nors ombygges til kobling med det nye kabel. Ombygningerne sker inden for de eksisterende stationsarealer.

Tidsplan  
2015 - 2016 Indhentning af tilladelser hos myndigheder
2016 Aftaler med lodsejere om at etablere anlæg på deres ejendom
2015 - 2016 Udbud og kontrakter på landkabler
2016 Udbud og kontrakter på entreprenørarbejde
2017 - 2018 Installation af landkabler
2017 - 2018

Bygning/udbygning af stationer

2017 - 2018 Idriftsættelse af anlæg
2017 - 2018 Nedtagning af luftledning og master

 

Det samlede anlægsprojekt

Projektet mellem Bedsted og Nors er en del af det større projekt Han Herred, Thy, Mors, Salling - Udbygning af elnettet